Ty i ja wspólnie "Ocalimy świat"Z ogromną przyjemnością informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce zdobyła jedną z 3 równorzędnych pierwszych nagród w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszy projekt proekologiczny pilotażowej edycji ekoprogramu z charakterem „Ocalimy Świat”, którego organizatorem jest Fundacja ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom.

Projekt realizowany był wspólnie z filią biblioteki w Księginicach przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. H. Sienkiewicza w Siedlcach w klasie I, której wychowawcą jest Pani Anna. Biblioteka w Raszówce była jedną z 50 placówek z całego kraju, które wzięły udział w pilotażowej edycji programu Fundacji.

Ty i ja wspólnie „Ocalimy świat” – pod takim hasłem uczniowie klasy wzięli udział w warsztatach łączących w sobie elementy zagadnień ekologicznych, moralnych, społecznych i cyfrowych, a wszystko to w oparciu o teksty literackie wybrane przez Fundację.

Projekt realizowany był w trakcie roku szkolnego 2021/2022. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach na temat recyklingu i segregowania śmieci, ocieplania klimatu oraz problemu ginących owadów zapylających. Wszystkie spotkania łączyły w sobie elementy głośnego czytania wraz z dyskusją, warsztaty ekologiczne a także rozmowę na temat uniwersalnych wartości moralnych, którymi kierujemy się w naszym codziennym życiu. Dzieci SOLIDARNIE stwierdziły, że nasze otoczenie należy traktować z SZACUNKIEM, wszystkie owady PRZYJAŹNIE, o klimat dbać MĄDRZE, a dzięki ODPOWIEDZIALNOŚCI i UCZCIWOŚCI wspólnie możemy uratować świat.

Dziękujemy pani Marioli Karwan, dyrektor SP w Siedlcach oraz wychowawcy – Pani Annie i uczniom za aktywny udział i ogromne zaangażowanie podczas realizacji projektu.

Laureaci i wyniki konkursu

Program Fundacji ABC XXI Cała Polska czyta dzieciom realizowany jest we współpracy z Partnerem Merytorycznym ─ WWF Polska oraz Partnerami Strategicznymi: ING Bankiem Śląskim SA i VISA. Patronat Honorowy nad programem objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Biblioteka Narodowa.

Nagrodzona prezentacji z realizacji projektu: