Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim bierze udział w całorocznym projekcie Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo Fundacji Dbam o Zasięg, która zajmuje się edukacją społeczeństwa na temat cyfrowej higieny i profilaktyki e-uzależnień wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Fundacja poprzez swoje działania uczy odpowiedzialnego korzystania z internetu, smartfona i innych narzędzi ekranowych, pamiętając, że kluczowe dla dobrostanu jednostki są relacje międzyludzkie.

Nauczyciele wraz z samorządem uczniowskim zorganizowali kolejne dni Tygodnia Dbania o Relacje, by zatroszczyć się o pozytywny wpływ na samopoczucie psychiczne i fizyczne oraz relacje z innymi uczniami  i nauczycielami.

Dzień pierwszy był dniem ubrania się w kolorze niebieskim. Okazało się, że najmniej liczna klasa 6 była najbardziej niebieska. Dzień drugi był dniem planszówek. Uczniowie przynieśli swoje ulubione gry planszowe i w ramach lekcji uczyli się współdziałać i rywalizować. Trzeciego dnia uczniowie przejęli rolę nauczycieli i prowadzili lekcje. Jak się okazało nie jest to takie proste jak wygląda – trzeba zapanować nad klasą, sprawdzić zadanie domowe i nauczać. Dzień czwarty uczniowie i nauczyciele spędzili w piżamach. Podczas długiej przerwy spontanicznie zatańczyli wspólnie „macarenę” na sali gimnastycznej. Przy sprzyjającej jesiennej pogodzie dzień piąty dzień uczniowie spędzili przy grillu i grach zespołowych na świeżym powietrzu.

Wszystkie te działania miały bardzo pozytywne skutki i  były bardzo dobrze odebrane przez całe środowisko szkolne, więc zdecydowano że akcje te będą obywały się  w  szkole cyklicznie.