W Gminie Lubin w pięciu szkołach podstawowych i jednym oddziale filialnym do klas I-III zapisanych jest 356 uczniów, którzy uczą się w 20  oddziałach klasowych. Zgodnie z decyzjami rządu, dziś uczniowie powrócili do nauki stacjonarnej.

Powrót do szkół uczniów  najmłodszych klas związany jest oczywiście z reżimem sanitarnym. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólne z Głównym Inspektorem Sanitarnym  i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla szkół. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa.

Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na znanych już zapisach z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Tydzień wcześniej przeprowadzano testy przesiewowe na obecność SARS-Cov-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół. Badania były dobrowolne i bezpłatne. Urząd Gminy Lubin nie otrzymał jednak informacji na temat liczby przeprowadzonych badań, ani ich wyników. Za koordynację badań odpowiadają w całej Polsce kuratorzy oświaty i Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.

Nauczyciele mogą skorzystać ze szczepień przeciwko SARS-CoV-2 w trwającym właśnie etapie I Narodowego Programu Szczepień. O terminach szczepień Ministerstwo ma informować niezwłocznie po ich ustaleniu.

Uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce