Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim udali się na wycieczkę przyrodniczą do Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. 

SPKrzeczyn_50

Park leży na granicy powiatów bolesławieckiego i polkowickiego, na terenach po byłym poligonie. Północną część parku stanowi kompleks stawów rybackich, centrum to zalesiony garb morenowy, zajęty głównie przez bory sosnowe rosnące na wydmach, na południu pokryty rozległymi wrzosowiskami.

Pierwszoklasiści zostali poprowadzeni przez przewodnika ścieżką dydaktyczną “Ptasie oko”. Flora i fauna okolic stawów ogromnie wszystkich zaciekawiła, największą atrakcją było „Bagno Przemkowskie”. Po drewnianej kładce, długiej na 800m, idąc wśród szuwarów dzieci doszły do wieży obserwacyjnej. Stąd roztaczał się widok na rezerwat ornitologiczny „Stawy Przemkowskie”.

Dzieci z SP Krzeczyn Wieki

Przewodnik p. Lucjan udostępnił lornetki przy pomocy których uczniowie klasy I mogli obserwować ptaki, a żyje tam ponad 100 rozpoznanych gatunków wodno- błotnych. Druga i trzecia klasa w tym samym czasie pod przewodnictwem pani Ani udały się w okolice wsi Wilkocin, skąd ruszyły przez las wrzosowo-grzybowy na ruchomą wydmę. Po drodze pani przewodnik interesująco opowiadała o ekosystemach, wzajemnych zależnościach w przyrodzie, o piętrach roślin, każdej napotkanej roślince, krzaczku czy drzewie.

Na wydmach uczniowie obserwowali płożące się głodowe formy sosny, w innym miejscu zalesione szczyty wydm porośnięte były lasem chrobotkowym. Dzieci wykonały w grupach piękne obrazy z darów natury. Ostatnim punktem wycieczek była pizzeria i pyszny posiłek dla wszystkich uczestników wycieczki.

Dzieci z SP Krzeczyn Wieki           SPKrzeczyn_50