Pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 100 000 zł ze środków unijnych, na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.  Konkurs grantowy, którego beneficjentem została gmina Lubin skierowany jest dla jednostek samorządu terytorialnego na poziomie gmin.

Otrzymana dotacja przeznaczona jest na cyfryzację Urzędu Gminy w Lubinie, czyli: zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz przygotowanie urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami.

Realizacja grantu, określona na przestrzeni 18 miesięcy, umożliwi ocenę obecnego stanu cyberbezpieczeństwa infrastruktury urzędu, wydajności tej infrastruktury oraz jej rozbudowę i modernizację, w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy zdalnej i realizacji e-usług.

Na zrealizowanie wszystkich zaplanowanych w ramach operacji działań gmina ma 18 miesięcy.

Projekt o wartości 100 000,00 zł w 100%  finansowany jest ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU,

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia