Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci z terenu Gminy Lubin”.