Uroczyste poświęcenie krzyża i ołtarza polowego w Zimnej WodzieNa cmentarzu komunalnym w Zimnej Wodzie, podczas mszy świętej z okazji  Wszystkich Świętych, dokonano uroczystego poświęcenia nowego krzyża i ołtarza polowego. Ksiądz proboszcz Andrzej Tomaszewski dziękował jednocześnie m.in. wójtowi, sołtysom i radom sołeckim za zaangażowanie i przekazanie pieniędzy na rewitalizację głównej części cmentarza.

Zarówno dziś w Dzień Zaduszny, jak i w poprzedzającą go uroczystość Wszystkich Świętych, wierni Kościoła Katolickiego zapalają symboliczne znicze, na grobach swoich najbliższych. Na cmentarzach odprawiane są także uroczyste  msze święte.

W Zimnej Wodzie mszę poprzedziła uroczystość poświęcenia nowych sakralnych obiektów, które powstały dzięki dużemu zaangażowaniu rady parafialnej, rad sołeckich i wójta gminy Lubin.

– To dla nas doniosłe wydarzenie, że możemy dziś dokonać poświecenia nowego krzyża i ołtarza polowego. Szczególne wyrazy podziękowania składamy wójtowi Tadeuszowi Kielanowi za szybką decyzję  i przekazanie pieniędzy na ten cel – mówił ksiądz Andrzej Tomaszewski, proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Trójcy w Zimnej Wodzie. – Serdeczne Bóg zapłać składamy także Wojciechowi Dziwińskiemu, prezesowi Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin oraz radom sołeckim  za przekazanie części funduszy sołeckich. Podziękowania niech przyjmą sołtysi: Czesław Niemiec z Bukownej, Lucyna Kopcza z Liśćca, Mieczysław Hubka z Wiercienia i Aneta Tutko z Zimnej Wody. Dziękujemy także Krystynie Żabickiej za zaangażowanie i koordynację wszystkich działań.

Na rewitalizację tego terenu gmina przeznaczyła prawie 45 tysięcy złotych. Powstał nowy ołtarz, zamontowano także krzyż a teren prowadzący od bramy do ołtarza wyłożono kostką brukową.

– Dziękuję za zaproszenie na tę uroczystość. Kiedy tylko mieszkańcy Zimnej Wody zwrócili się do mnie z wnioskiem o wsparcie, podjąłem niezwłocznie decyzję o realizacji tej inwestycji. Uważam, że gmina ma obowiązek dbać o poziom i jakość życia mieszkańców. Tak jak konsekwentnie wspieramy odnowę zabytków na naszym terenie, tak staramy się dbać o mienie komunalne, czego przykładem jest ten cmentarz i rewitalizacja jego centralnej części – mówił wójt Tadeusz Kielan.

Nowy krzyż, który stanął na cmentarzu w Zimnej Wodzie zaprojektował Dominik Poniatowski. Tuż przy wejściu na cmentarz jest także od ubiegłego roku mogiła pod opieką gminy, która została  poświęcona  pamięci wiernych Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Osieku, która funkcjonowała w latach 1888-1945.