14 października wszystkie spojrzenia kierują się w stronę nauczycieli, którym należy się ogromny szacunek i uznanie. W Urzędzie Gminy Lubin zorganizowano spotykanie z gronem pedagogicznym gminnych placówek oświatowych, by wyróżnić i nagrodzić najlepszych nauczycieli. W tym roku, po przerwie i zmianie warunków funkcjonowania systemu edukacji, to spotkanie nabrało szczególnie istotnego wymiaru.

Rok szkolny 2020/2021był wyjątkowo trudny. Kształcenie na odległość było zupełnie nową i niecodzienną sytuacją, w której musieli odnaleźć się dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i rodzice.  Wszyscy musieli nabyć w krótkim czasie nowe umiejętności oraz po raz pierwszych w historii edukacji zorganizować natychmiast nauczanie w trybie on-line.

– Bardzo wam dziękuje za ten wysiłek i ogromnie doceniam waszą pracę. Wspieramy oświatę i zawsze zajmuje ona znaczące miejsce w wydatkach gminy Lubin. Systematycznie rozbudowujemy bazę szkolną i inwestujemy w nowoczesne pracownie. Bez zaangażowania nauczycieli i pracowników oświaty nasze szkoły nie tętniłyby tak życiem – mówił wójt Tadeusz Kielan.

Za podejmowanie wielu spektakularnych działań, za aktywność, kreatywność, doskonalenie warsztatu pracy sześciu osobom przyznane zostały specjalne Nagrody Wójta Gminy Lubin.Oprócz nagrody finansowej, wyróżnieni otrzymali pamiątkowy dyplom oraz statuetkę.

W tym roku otrzymali je:

 • Lucyna Szudrowicz – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce,
 •  Adrian Dragan – nauczyciel Szkoły Podstawowej  im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych,
 •  Marzena Barska  nauczyciel Szkoły Podstawowej im.  Orła Białego w Raszówce,
 • Adrianna Rataj – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim,
 • Katarzyna Jankowy  – nauczyciel w Przedszkolu Jana Pawła II w Raszówce,
 • Joanna Moskal – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach.

Gminne szkoły, dzięki sprawności i otwartości kadr zmierzyły się bardzo sprawnie z pandemicznymi realiami, szczególnie dbając o to, aby uczniowie jak najmniej odczuli problemy wynikające z odmiennego sposobu nauczania.  W bardzo krótkim czasie  wdrożono we wszystkich szkołach, a także  w przedszkolu platformy edukacyjne ujednolicając sposób realizowania nauczania zdalnego, uprzednio przeszkalając kadrę i przygotowując uczniów i rodziców do korzystania z nowych narzędzi.

Dla wyróżniających się nauczycieli z każdej ze szkół i przedszkola przyznano Nagrody Samorządu Gminy Lubin. Otrzymali je:

 • Przedszkole im. Jana Pawła II w Raszówce: Katarzyna Foryś, Małgorzata Fedorowska, Anna Garula, Elżbieta Radulewicz
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych: Elżbieta Piasny, Danuta Więczkowska, Tomasz Haber, Anna Kuc, Bogusława Sobol, Maciej Stefaniak
 • Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Siedlcach: Mariola Karwan, Magdalena Łagun, Anna Cieleń, Kinga Asmus-Kożuszek, Patrycja Przychocka
 • Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Niemstowie: Patrycja Słota, Elwira Śleńska, Wioleta Wolanin, Karolina Chwast, Jolanta Wojtal, Agnieszka Świrska
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim: Mateusz Marciniak, Katarzyna Wróblewska,  Piotr Leśniewski,  Małgorzata Szeliga, Marta Orligóra, Krzysztof Kotlarski
 • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Raszówce: Anna Waszewska, Beata Pytlik, Iwona Niemiec, Marta Madejska

Nagrody wręczali:  Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin, Bartosz Chojnacki zastępca wójta, Zofia Marcinkiewicz przewodniczącą Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy oraz Jan Olejnik przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.

W imieniu nagrodzonych głos zabrała Lucyna Szudrowicz, dyrektor szkoły w Raszówce:

– Składamy gorące podziękowania za docenienie naszej niełatwej pracy w kołowrocie ciągłych zmian. Wiemy, że tylko właściwe wykształcenie i wychowanie człowieka, może zapewnić mu spełnienie życiowych ambicji. Mamy jednak bardzo trudne czasy, aby tego dokonywać. Pojawia się wiele zagrożeń w samej filozofii życia, ale swoim przykładem i wiedzą pomagamy naszym wychowankom w dążeniu do doskonałości, a rodziców wspomagamy w tym nieustannym procesie. Staramy się bardzo kompetentnie wypełniać powierzone nam zadania.

Z inicjatywy wójta za osiągnięcia w pracy pedagogicznej przyznane zostały także odznaczenia, których wręczenia dokonał wcześniej Kurator Oświaty:

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej  otrzymała Elżbieta Piasny, dyrektor szkoły w  Szklarach Górnych
 • Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty wręczono Katarzynie Foryś, dyrektor przedszkola w Raszówce. Dyrektor otrzymała również Medal za Długoletnia Służbę.

Życzymy wszystkim pracownikom oświaty dalszych sukcesów oraz podejmowania kolejnych działań i wyzwań na rzecz rozwoju gminnej edukacji.