Uroczyste spotkanie z sołtysami gminy LubinZ okazji przypadającego 11 marca Dnia Sołtysa zorganizowano pierwsze, po prawie trzyletniej przerwie, uroczyste spotkanie sołtysów, urzędników i radnych. Była to doskonała okazja do złożenia wielu życzeń i gratulacji,  ale też czas na podsumowanie i przekazanie ważnych bieżących informacji.

Okazji do podziękowań i świętowania było kilka, bowiem oprócz przypadającego w dniu spotkania święta sołtysów, uczczono także niedawny Dzień Kobiet, a dodatkowo sołtysi sprawili wójtowi niespodziankę z okazji przypadających niedawno jego  tzw. okrągłych urodzin.

W ramach bieżących spraw omówiono kwestie organizacyjne i prawne związane z rozrastającym się monitoringiem gminnych jednostek oraz programy, z których można pozyskać dofinansowania na wymianę źródeł ciepła i m.in. termomodernizację.

Przekazano także formalne informacje związane z realizacją funduszy sołeckich. Przypomniano również o obowiązkowych deklaracjach o źródłach ogrzewania budynków, które muszą być składane do Centralnej Bazy Emisyjności Budynków (CEEB). Do tej pory w gminie Lubin złożono ich około tysiąca, z około 6 tysięcy oczekiwanych dokumentów.

Dariusz Olszak –  przedstawiciel gminnego zespołu ds. uchodźców z Ukrainy przedstawił również obszerne informacje na temat realizowanych  i planowanych działań w sprawie wsparcia i lokacji uchodźców na terenie naszej gminy.