„Do sukcesu nie ma żadnej windy. Trzeba iść po schodach” cytatem Emila Oesch’a  przywitano tegorocznych stypendystów gminy Lubin. Zapewne ta dewiza przyświecała tym, którzy pomimo nauki zdalnej, z którą musieli się zmierzyć w czasie pandemii, osiągnęli wysokie wyniki zarówno w nauce, sporcie oraz w innych dziedzinach artystycznych w roku szkolnym i akademickim 2020/2021.

Program stypendialny w gminie Lubin funkcjonuje od ponad dwudziestu lat. Stypendia przyznawane były do tej pory dwa razy w roku. Była to więc już 49. edycja programu stypendialnego,  a mimo to była wyjątkowa. Zgodnie ze zmienionym przepisami stypendia są teraz przyznawane tylko raz w roku, za osiągnięcia całego roku szkolnego  i po raz pierwszy otrzymują je uczniowie szkół podstawowych.  Jednocześnie został podniesiony próg średniej, co pozwala wyłaniać osoby, które zasługują na szczególne wyróżnienie. Dodatkowo kwoty stypendiów zostały ustalone według uzyskanej średniej, więc im wyższa średnia tym wyższe stypendium.

– Gratuluję wam. Możecie być dumni i czuć naprawdę wyjątkowo, ponieważ tworzycie grono osób najbardziej pracowitych i zdeterminowanych w dążeniu do celu, na przekór wszystkim przeciwnościom. My cieszymy się, że tak liczne grono młodych, zdolnych ludzi możemy dziś wyróżnić.  – mówił Bartosz Chojnacki, zastępca wójta gminy Lubin

Wójt  przyznał 56 stypendiów, w tym 48 za bardzo dobre wyniki w nauce oraz 8 za szczególne osiągnięcia w sporcie i innych dziedzinach artystycznych. W uroczystości wręczenia wyróżnień wzięła udział ponad połowa nagrodzonych.

Wręczanie stypendiów  rozpoczęto od najmłodszych, czyli uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Lubin. W minionym roku szkolnym w klasie IV średnią równą 6,0 zdobyli: Szymon Kołodziejczyk i Jakub Szczęsny.

Kolejną grupą stypendystów byli sportowcy.  Nagrodzono:

 • Mateusza Musiatowicza – ucznia II Liceum Ogólnokształcącego za najwyższe osiągnięcie w łucznictwie
 • Huberta Polniaka – ucznia SP w Krzeczynie Wielkim, który trenuje  karate
 • Marcela Dobrzynieckiego – ucznia ZS Nr 1 w Lubinie zawodnika MMA
 • Emilię Szczygieł – uczennicę SP w Krzeczynie Wielkim, która włada szpadą
 • Jacka Czajkowskigo –  ucznia SP w Raszówce – lekkoatletyka

Kalina Gronczyńska  w ubiegłym roku szkolnym zdobyła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Zamki i Pałace w Polsce, za co otrzymała stypendium za osiągnięcia w dziedzinach artystycznych.

Kolejną grupą osób, którym wręczono stypendium Wójta Gminy Lubin, byli studenci z dwóch poziomów kształcenia: licencjat i magister. Łącznie w tej grupie przyznanych zostało 15 stypendiów. W urzędzie odebrała  je Magdalena Kokocińska, która uzyskała najwyższą średnią jako magister – 5,0.

Kolejnymi nagrodzonymi z poziomu licencjatu byli: Natalia Tatuśko ze średnią 4,8 oraz Mikołaj Stasiak ze średnią 4,7.

W tym roku najliczniejszą grupą stypendystów byli uczniowie szkół średnich. Za rok szkolny 2020/2021 przyznanych zostało łącznie 31 stypendiów. Odebrali je w urzędzie:

 • Dorota Sobuś – ze średnią 5,6;
 • Jakub Skibik – ze średnią 5,4;
 • Jakub Chowaniec – ze średnią 5,4;
 • Zuzanna Szczypczyk – ze średnią 5,3;
 • Aleksandra Kozioł – ze średnią 5,3;
 • Grzegorz Dynak – ze średnią 5,3;
 • Zofia Niewadzi – ze średnią 5,3;
 • Kalina Gronczyńska – ze średnią 5,3;
 • Maria Mazur – ze średnią 5,3;
 • Kaja Jężak – ze średnią 5,3;
 • Natalia Grabowa – ze średnią 5,2;
 • Julia Kipiel – ze średnią 5,2;
 • Ewa Gajdosz – ze średnią 5,2;
 • Wiktoria Janiel – ze średnią 5,2;
 • Paulina Sochę – ze średnią 5,1;
 • Marcel Domnik – ze średnią 5,1
 • Izabela Kożewnikow – ze średnią 5,1.

Gratulujemy wszystkim zdobytych wyników i otrzymania  stypendium !