Uroczyste wręczenie stypendiów dla najzdolniejszych uczniów i studentów„Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”. Parafrazując cytowane słowa Stefana Żeromskiego, z pewnością każdy stypendysta może powiedzieć, że nauka jest dla niego czymś ważnym w życiu i zawsze znajdzie w sobie siłę, aby ją dalej pogłębiać. Efektem tego są wysokie wyniki zarówno w nauce oraz w innych dziedzinach w roku szkolnym i akademickim 2021/2022, które nagrodzono stypendiami.

Początek programu stypendialnego w gminie Lubin datowany jest na 1996 rok, wówczas wójt zadecydował o chęci wspierania uczniów i studentów, którzy nie szczędzą swoich sił i osiągają znaczące wyniki w nauce, sporcie i innych dziedzinach.

Tegoroczne spotkanie było już 50. odsłoną tego programu. Warto jednak przypomnieć, że drugi rok z rzędu stypendia mają charakter roczny, a nie jak wcześniej semestralny.

Próg średniej uprawniający do uzyskania stypendium dla szkół podstawowych wynosi dla klas IV-VI – 5,9, dla klas VII – VIII – 5,8, dla szkół średnich i policealnych to 5,1, natomiast dla studentów 4,7. Kwoty stypendiów zostały ustalone według uzyskanej średniej, im wyższa średnia tym wyższe stypendium.

– Możecie się czuć naprawdę wyjątkowo, ponieważ tworzycie grono osób najbardziej pracowitych i zdeterminowanych w dążeniu do celu. Stanęliście na wysokości zadania i dlatego dzisiaj tutaj jesteście. Gratuluję wszystkim osiągniętych wyników – mówił do stypendystów Bartosz Chojnacki, wicewójt gminy Lubin. – Świadomość tego, że tak wiele osób z naszej gminy zdobywa wysokie wyniki w nauce, sporcie i innych dziedzinach artystycznych jest naprawdę budująca. Niech otrzymane stypendia będą dla was bodźcem do dalszego samorozwoju i zdobywania kolejnych celów.

W tym roku przyznano 64 stypendia, w tym 49 za bardzo dobre wyniki w nauce oraz 15 za szczególne osiągnięcia w sporcie oraz innych dziedzinach naukowych  i artystycznych.