Tort z napisem 50 lat razemPrezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda przyznał trzynaście medali małżeństwom zamieszkałym na terenie gminy Lubin, które mają conajmniej 50 lat stażu małżeńskiego. W siedzibie Urzędu Gminy Lubin zorganizowano z tej okazji specjalną uroczystość.

Wzięło w niej udział dziewięć z nagrodzonych par małżeńskich. W tej uroczystej chwili wraz z jubilatami i ich rodzinami, byli także licznie zebrani radni gminy Lubin oraz sołtysi.

– Dostojni małżonkowie, z wielkim wzruszeniem uczestniczę w tej uroczystości. Złote Gody to jubileusz niezwykły, to wyjątkowa okazja do spojrzenia na minione lata, do dokonania podsumowań i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi. Wasz jubileusz to swoisty symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zaufania, zrozumienia i tego wszystkiego, co stanowi istotę związku małżeńskiego – mówił gratulując zebranym wójt Tadeusz Kielan.

Medale, kwiaty, drobne upominki i listy gratulacyjne wręczał nagrodzonym wójt Tadeusz Kielan, Bartosz Chojnacki sekretarz gminy oraz sołtysi i radni.

Z tej wyjątkowej okazji był tort, szampan i mnóstwo wspomnień. Każdą z par wójt prosił o powiedzenie kilku słów o swoim życiu, małżeństwie, potomstwie. Wspominano także wesela, prezenty dla młodych par i mówiono o receptach na długoletnie pożycie.

– Nie ma idealnych małżeństw, w każdym zdarzają się zarówno piękne, jak i trudne moment, takie jest życie – mówiła Wanda Radzikowska.

Wójt Tadeusz Kielan zaprosił jubilatów także na wystawy prezentowane w Ośrodku Kultury Gminy Lubin, gdzie z pasją opowiadał o prezentowanych tam m.in. eksponatach z czasów pierwszych osiedleńców w gminie Lubin i latach powojennych. Dla wielu osób była to okazja do licznych wspomnień. Goście podziwiali też wystawę miniatur zabytków gminy Lubin oraz drewnianych zabawek, które w większości są autorskimi pracami wójta.

Uroczystość wręczenia medali za conajmniej 50-letnie pożycie małżeńskiePrzypomnijmy, że Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę w systemie odznaczeń państwowych dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Taki medal można otrzymać tylko raz w życiu. Jest w kształcie stylizowanej, sześciopromiennej, srebrzonej, oksydowanej gwiazdy z ornamentowanymi promieniami łączącymi jej ramiona. Na awersie w środku medalu, na okrągłej tarczy pokrytej różową emalią umieszczone są dwie srebrzone, oksydowane róże. Na odwrotnej stronie w środku umieszczony jest monogram RP, a w otoku napis: za długoletnie pożycie małżeńskie. Medal zawieszony jest na różowej wstążce z pionowym białym paskiem pośrodku.

O medal może wnioskować w Urzędzie Gminy najbliższa rodzina małżeństwa, które przeżyło razem co najmniej 50 lat. Formalny wniosek trafia za pośrednictwem wojewody do Kancelarii Prezydenta RP, która po weryfikacji podejmuje decyzję o przyznaniu medalu. Do jubilatów wysyłany jest wówczas list gratulacyjny od prezydenta, a kilka tygodni później do urzędu dostarczane są medale. Zwyczajowo, raz lub dwa razy w roku, organizowane są uroczystości, podczas których następuje uroczyste wręczenie medali.

Małżeństwa nagrodzone w tym roku przez Prezydenta RP medalami za długoletnie pożycie

 • Państwo Bartnik Józefa i Andrzej z Kłopotowa
 • Państwo Klinger Józefa i Ryszard z Krzeczyna Wielkiego
 • Państwo Leszczyńscy Maria i z Krzeczyna Wielkiego
 • Państwo Wawryk Janina i Eugeniusz z Miłosnej
 • Państwo Gierczak Maria i Jan z Pieszkowa
 • Państwo Ryczan Krystyna i Marian z Krzeczyna Wielkiego
 • Państwo Werbny Maria i Eugeniusz z Krzeczyna Małego
 • Państwo Rędzińscy Elżbieta i Józef z Obory
 • Państwo Radzikowscy Wanda i Stanisław z Krzeczyna Małego
 • Państwo Józefczyn Irena i Jan z Niemstowa
 • Państwo Maślej Eugenia i Aleksander z Gorzycy
 • Państwo Wrona Wiesława i Roman z Osieka
 • Państwo Woelke Barbara I Waldemar z Osieka

Więcej zdjęć na facebookowym profilu gminy Lubin.