Logotypy unijne

Gmina Lubin otrzyma dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na działania związane z poprawą dostępności usług publicznych dla osób o rożnych potrzebach i rodzajach niepełnosprawności. Konkurs ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) został zakończony wyłonieniem laureatów, wśród których projekt pn. „Dostępna Gmina Lubin” został pozytywnie oceniony i dofinansowany zostanie tzw. dużym grantem o wartości 250 000,00 zł. Wsparcie będzie udzielone ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem aplikacyjnym w budynku Urzędu Gminy w Lubinie do połowy przyszłego roku zostaną wykonane działania w zakresie zwiększenia dla osób niepełnosprawnych dostępności w sferze architektonicznej, cyfrowej oraz komunikacyjno – informacyjnej w tym:

  1. Budowa wewnętrznej windy osobowej.
  2. Montaż urządzeń i udogodnień dla osób z różnymi niepełnosprawnościami w tym m.in.:
    – system nawigacyjny dla osób niewidomych i niedowidzących oparty na znacznikach (dźwiękowy opis przestrzeni),
    – pętla indukcyjna i tłumacz języka migowego on-line dla osób słabosłyszących,
    – wideotłumacz polskiego języka migowego,
    – piktogramy, uchwyty na kule, szkła powiększające.

Całkowity koszt zadania został skalkulowany na wartość 567 173,51 zł w tym: 250 000,00 zł stanowią środki europejskie, 317 173,51 zł to udział własny gminy.