Uruchomiono nowy system informatyczny usprawniający wewnętrzną pracę urzędu udostępniając jednocześnie mieszkańcom i przedsiębiorcom zintegrowany z nim system eUrząd. W praktyce oznacza to, że większość spraw można będzie załatwić w sposób zdalny korzystając z komputera lub telefonu. To efekt wdrażanego projektu „Rozwój e-administracji w Gminie Lubin” z dofinansowaniem z Unii Europejskiej.

Tak jak w bankowości internetowej  można będzie przez cała dobę i siedem dni w tygodniu mieć dostęp do swoich urzędowych spraw. Po uzyskaniu zaufanego profilu ePUAP,  przy wykorzystaniu  eUrzędu,  można  będzie m.in. wypełnić deklarację i zapłacić podatki, wnieść opłatę za odpady komunalne, a także sprawdzić stan swoich zobowiązań i termin najbliższej płatności.

– Dzięki temu mieszkańcy mogą mieć zapewniony wyższy poziom obsługi i mogą ograniczyć konieczność załatwiania spraw bezpośrednio w urzędzie. Niebawem w serwisie eUrzęd zostaną opublikowane dedykowane materiały szkoleniowe, które powinny przybliżyć i ułatwić mieszkańcom korzystanie z  tej platformy – mówi Bartosz Chojnacki, zastępca wójta Gminy Lubin.

Już dzisiaj można dołączyć do społeczności elektronicznego Urzędu Gminy Lubin na stronie eurzad.ug.lubin.pl. Rejestracja wymaga posiadania konta na ogólnopolskiej elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP.  Jeżeli mieszkaniec Gminy Lubin lub przedsiębiorca z naszego terenu ma już konto na ePUAP, to wystarczy wypełnić i złożyć zamieszczony tam „Wniosek o konto na platformie eUrząd”  podpisując go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.  Jeżeli ktoś nie ma jeszcze konta na platformie ePUAP, to może założyć je  klikając w umieszony na stronie odnośnik.

Po zalogowaniu do eUrzędu zobaczymy wszystkie zobowiązania i możemy korzystać z pełnej palety usług elektronicznego urzędu. Będziemy widzieć na kartach kontowych wysokość opłat np. za dzierżawę, podatek rolny, podatek leśny, akcyzę czy wywóz odpadów.

Gmina Lubin realizuje projekt pn. „Rozwój e-administracji w Gminie Lubin” od 2019 roku. Na potrzeby wdrożenia tego systemu zakupiono odpowiednią infrastrukturę sprzętową oraz oprogramowanie. Pracownicy Urzędu Gminy w Lubinie oraz jednostek organizacyjnych odbyli niezbędne szkolenia stanowiskowe, które uprzedzały prace wdrożeniowe i przeniesienie danych z systemów funkcjonujących dotychczas  w urzędzie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, całkowita wartość operacji wynosi 943 737,22 zł  z czego: udział Unii Europejskiej to kwota  653 368,20 zł, natomiast wkład własny Gminy Lubin  290 369,02 zł