Informujemy, że w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin, w ramach którego przebudowywana jest ul. Srebrna w Osieku wystąpiły utrudnienia w odbiorze odpadów komunalnych.

W związku z powyższym dla mieszkańców ul. Srebrnej zostały ustawione zbiorcze pojemniki do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych (pojemnik czarny) i  tworzyw sztucznych (pojemnik żółty), do których mieszkańcy zobowiązani są wrzucać odpady.

Pozostałe odpady tj. papier, bioodpady i szkło należy pozostawiać w workach, do tego przeznaczonych, przy pojemnikach zbiorczych. Pojemniki usytuowane są przy nieruchomościach pod adresem Osiek, ul. Srebrna 7 oraz Osiek, ul. Srebrna 29.

Do czasu odbioru inwestycji mieszkańcy zobowiązani są do wrzucania i pozostawiania odpadów komunalnych przy pojemnikach zbiorczych. Odpady będą odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.