Syreny alarmoweZarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 196 z dnia 12 lipca 2022 roku, na dzień 1 sierpnia 2022r o godz. 17:00 zostało zaplanowane przeprowadzenie wojewódzkiego treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie woj. dolnośląskiego.

Wójt gminy Lubin informuje, że w związku z zarządzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego treningiem uruchamiania systemu wczesnego ostrzegania w dniu 1 sierpnia (poniedziałek) 2022 r. o godz. 17:00 na terenie gminy Lubin zostanie uruchomiony system ostrzegania ludności przy wykorzystaniu akustycznego podsystemu alarmowego, czyli syren.

W czasie treningu uruchomione zostaną jednocześnie wszystkie syreny i wyemitowany zostanie modulowany dźwięk syren „ogłoszenie alarmu” trwający 1 minutę.

Ten trening i związany z nim alarm jest jednocześnie tradycyjnym, corocznym oddaniem hołdu Powstańcom Warszawskim. Warto wówczas na minutę oderwać się od wykonywanych czynności i tym samym wyrazić ofiarom powstania symboliczny szacunek.

Trening zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96).

Za ewentualne niedogodności, które mogą powstać w wyniku treningu serdecznie przepraszamy.