W najbliższy piątek – 24 grudnia zarówno Urząd Gminy Lubin, jak i Ośrodek Kultury Gminy Lubin oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będą zamknięte. Będzie to  zgodnie z Kodeksem Pracy dzień wolny dla pracowników tych instytucji w zamian za święto przypadające w sobotę.

Dzień świąteczny wypadający w sobotę przypada 25 grudnia. Kodeks Pracy nakazuje by dzień wolny w zamian za takie święto został wykorzystany  w przeciągu kwartału. Pracodawca ma prawo sam ustalić datę takiego dnia wolnego i zarządzenie w tej sprawie wydał wójt gminy Lubin. Zgodnie z nim  24 grudnia Urząd Gminy Lubin będzie zamknięty. Takie same decyzje podjęli dyrektorzy Ośrodka Kultury Gminy Lubin oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przypominamy jednak, że większość urzędowych spraw można załatwiać w sposób zdalny korzystając z komputera i systemu eUrząd.  Tak jak w bankowości internetowej, po uzyskaniu zaufanego profilu ePUAP, przy wykorzystaniu eUrzędu można m.in. wypełnić deklarację, płacić podatki, czy też sprawdzić stan swoich zobowiązań i termin najbliższej płatności.