W najbliższy piątek – 4  czerwca zarówno Urząd Gminy Lubin, jak i Ośrodek Kultury Gminy Lubin oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będą zamknięte. Będzie to  zgodnie z Kodeksem Pracy dzień wolny dla pracowników tych instytucji w zamian za święto przypadające w sobotę.

Dzień świąteczny wypadający w sobotę był 1 maja. Kodeks Pracy nakazuje by dzień wolny w zamian za takie święto został wykorzystany  w przeciągu kwartału. Pracodawca ma prawo sam ustalić datę takiego dnia wolnego i zarządzenie w tej sprawie wydał w kwietniu wójt gminy Lubin. Zgodnie z nim  4 czerwca Urząd Gminy Lubin będzie zamknięty. Takie same decyzje podjęli dyrektorzy Ośrodka Kultury Gminy Lubin oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przypominamy jednak, że większość urzędowych spraw można załatwiać w sposób zdalny korzystając z komputera, bowiem kilka tygodni temu mieszkańcom gminy Lubin udostępniono system eUrząd.  Tak jak w bankowości internetowej, po uzyskaniu zaufanego profilu ePUAP, przy wykorzystaniu eUrzędu można m.in. wypełnić deklarację, płacić podatki, czy też sprawdzić stan swoich zobowiązań i termin najbliższej płatności.