Od najbliższego poniedziałku (24 maja) kasa urzędu będzie otwierana i zamykana dla interesantów z 15 – minutową różnicą czasu. Wprowadzona zostanie także jedna  20-minutowa przerwa w ciągu dnia.

Do tej pory  praca kasy Urzędu Gminy w Lubinie pokrywała się w 100% z godzinami pracy Urzędu Gminy w Lubinie.  Jednak zawsze przed jej otwarciem dla interesantów oraz tuż po zamknięciu, niezbędne jest wykonanie szeregu czynności formalno- finansowych. W rzeczywistości powodowało to , że kasjerka musiała zaczynać  pracę wcześniej i kończyć już po zamknięciu urzędu.  Nie miała także wyznaczonych minut dla koniecznej przerwy pracy kasjera.

Od poniedziałku (25 maja) obowiązują następujące godziny pracy kasy:

  • od godz.7.45 do godz. 15.15 – wszystkie dni robocze za wyjątkiem wtorku
  • od godz.8.15 do godz. 15.45 – wtorek
  • od godz.11.00 do godz. 11.20 – przerwa w kasie

Warto dodać,  że Gmina Lubin od 2019 roku wdraża projekt „Rozwój e-administracji” , w związku z czym zakupiono  już odpowiednią infrastrukturę sprzętową oraz oprogramowanie. Usprawnia to pracę urzędu oraz umożliwia uruchomienie e-Urzędu. Teraz mieszkańcy bezpośrednio w okienku kasowym otrzymują informację  o rodzaju i wysokości kwoty do zapłaty (podatki, odpady, koncesje alkoholowe, renta planistyczna i inne opłaty lokalne), wcześniej musieli się udać  do merytorycznych referatów, które przygotowywały poszczególne deklaracje/decyzje, itp.