Lubińskie Przewozy Pasażerskie wprowadzają od 1 września zmiany w rozkładzie jazdy. To efekt zakończenia sezonu wakacyjno-urlopowego, ale także zmiany wynikające z wniosków mieszkańców, z jednoczesną  eliminacją kursów najsłabiej obłożonych.

Przeprowadzono skrupulatne badania obłożenia wszystkich kursów i w ich efekcie dokonano zmian. Zlikwidowano część kursów, w których autobusy jeździły prawie puste i dzięki temu uruchomiono trasy, których brakowało. Na przykład jest już autobus do Gogołowic, które  ze względu na funkcjonującą linie kolejową do Wrocławia , pozbawione zostały komercyjnej obsługi busów.

W rozkładzie są także przesunięcia minutowe niektórych kursów, o co wnosili mieszkańcy.

Wszyscy korzystający z bezpłatnej komunikacji publicznej finansowanej przez gminę Lubin  powinni zaznajomić się z nowym rozkładem jazdy dostępnym na stronie internetowej