KomunikatPGKGL Sp. z o.o. informuje, iż w dniach 05-06.02.2024r w godzinach nocnych tj. 22:00-05:00 zostanie przeprowadzone hydropneumatyczne płukanie sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Wiercień i Zimna Woda oraz w części miejscowości Wiercień.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców Wiercienia oraz części  Zimnej  Wody – rejon. bud. 10a-12b o niekorzystanie w tym czasie z wody pobieranej z sieci wodociągowej, gdyż może to niekorzystnie wpłynąć na prowadzone prace, jak również doprowadzić do uszkodzenia urządzeń i punktów czerpalnych w nieruchomościach.

Jednocześnie zalecamy zabezpieczenie niezbędnego zapasu wody w nieruchomości na czas prowadzonych prac.