Starostwo Powiatowe w Lubinie, jako organizator Publicznego Powiatowego Transportu Drogowego poinformowało dziś o zmianach kursowania linii 8 i 100, w związku z rozpoczęciem przebudowy ul. Spacerowej. Dodatkowo przewoźnik uprzedza o  możliwości wystąpienie związanych z tym opóźnień w kursowaniu autobusów.

W związku rozbudową układu drogowego w rejonie ul. Zielonogórskiej, Szkolnej i Spacerowej następują zmiany w kursowaniu linii 8 i 100 od dnia 09.08.2022 r. (wtorek). Dodajmy, że wiadukt zostaje wyłączony z ruchu drogowego.

Zmiany na linii 8 polegają na:

  • przystanki Spacerowa 01 NŻ i 02 NŻ zostają przeniesione koło sklepu na terenie działek,
  • pierwszy kurs z zajezdni z godz. 7.47 odbywać się będzie wg rozkładu do przystanku Mickiewicza 01, następnie ulicą Szkolną do Kościuszki, Paderewskiego przez Małomice do ulicy Kusocińskiego w kierunku działek, na skrzyżowaniu z ulicą Spacerową dojazd do tymczasowego przystanku Spacerowa 01 i 02,
  • następne kursy odbywać się będą przez przystanki Spacerowa III 01, Spacerowa II 01, tymczasowy Spacerowa 01 i 02 NŻ, następnie w ulicę Kusocińskiego, Małomicką do Paderewskiego, Kościuszki do przystanku Księcia Ludwika I/Kościuszki 02, Składowa Targowisko 01, Mickiewicza 01, Szkolna, Kościuszki Dworzec PKS 03, Skłodowskiej-Szkoła 01 w ulicę Tysiąclecia, Kopernika do Niepodległości w prawo do ronda do ulicy Paderewskiego i dalej do Małomic, Kusocińskiego i dalej do tymczasowego przystanku Spacerowa 01 i 02 i dalej wg rozkładu.

Zmiany na linii 100 polegają na:

  • przystanki Spacerowa 01 NŻ i 02 NŻ zostają przeniesione koło sklepu na terenie działek,
  • z przystanku Mickiewicza 01 w kierunku Goli przejazd ulicami Szkolna, Kościuszki, Paderewskiego, Małomice, Kusocińskiego, następnie przystanek tymczasowy Spacerowa 01 i 02 i dalej wg rozkładu.
  • kursy z Goli do przystanku tymczasowego Spacerowa 01 i 02 NŻ wg rozkładu, następnie, Kusocińskiego, Małomice, Paderewskiego, Kościuszki do przystanku Szkolna 01 i dalej wg rozkładu. – kursy w kierunku Goli z przystanku Kościuszki Dworzec PKS 01 wg rozkładu do Mickiewicza 01 następnie w ulicę Szkolną, Kościuszki, Paderewskiego, Małomice, Kusocińskiego do przystanku tymczasowego Spacerowa 01 i 02 i dalej wg rozkładu.
  • kursy w kierunku Niemstowa i Gogołowic z przystanku Gola Pętla 08 do tymczasowego przystanku Spacerowa 01 i 02 wg rozkładu i dalej Kusocińskiego, Małomice, Paderewskiego, Kościuszki, Skłodowskiej, Szkolna do przystanku Mickiewicza 02 i dalej wg rozkładu.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z wyżej opisanymi zmianami nastąpią utrudnienia w kursowaniu Lubińskich Przewozów Pasażerskich. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy!