Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubinie uprzejmie informuję, iż ze względu na prace związane z usuwaniem skutków awarii wodociągowej na rurociągu wody surowej DN 200 na ujęciu wodonośnym Koźlice I, w dniach 28.09.2021 r. (godzina 7:30) do 1.10.2021 r. (godzina 15:00) nastąpi zamknięcie części ul. Spacerowej w Lubinie.

W załączeniu mapka z planowanym zamknięciem odcinka ul. Spacerowej w Lubinie. Za wszelkie utrudnienia MPWiK przeprasza.