Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel lub zarządca budynku,  zobowiązany jest  do złożenia deklaracji o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do tej pory w gminie Lubin baza została wypełniona zaledwie w 26%! Można to zrobić przez Internet.

Na początku wyjaśniamy, że w ubiegłym roku – od czerwca do września –  prowadzona była przez gminę Lubin inwentaryzacja źródeł ogrzewania wynikająca z realizacji Programu ochrony powietrza. Zgłoszenie budynku w tym spisie inwentaryzacyjnym do gminy, nie zwalnia jednak  właściciela nieruchomości ze złożenia deklaracji do CEEB!

Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – CEEB jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB to bardzo ważne narzędzie wspierające wymianę starych kotłów grzewczych, to miejsce gdzie będą dostępne również informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. System jako centrum wiedzy w znaczący sposób ułatwi pozyskanie informacji, które są niezbędne np. przy ubieganiu się o dofinansowanie na wymianę starego kotła.

Dzięki szczegółowym danym o budynkach będziemy wiedzieć o wiele więcej na temat sytuacji w mieszkalnictwie. CEEB stanowić będzie również narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku.

Proces składania deklaracji do systemu, to pierwsza e-usługa, która daje możliwość zebrania danych w jednej, centralnej bazie informacji nt. źródeł ciepła i spalania paliw.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw do 1 MW.

– W przypadku mieszkania w bloku to zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast jeżeli w lokalu jest ono indywidualne takie jak np. kominek, bojler elektryczny lub koza wówczas deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie – wyjaśnia Alina Godyń z Urzędu Gminy w Lubinie

W deklaracji wyszczególnione są źródła ciepła, które należy zgłosić, są to:

 • miejska sieć ciepłownicza / ciepło systemowe / lokalna sieć ciepłownicza,
 • kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa / zasypowy,
 • kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa / z podajnikiem,
 • kominek / koza / ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,
 • trzon kuchenny / piecokuchnia / kuchnia węglowa,
 • kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy, przepływowy/ kominek gazowy,
 • kocioł olejowy,
 • pompa ciepła,
 • ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny,
 • kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

Urządzeń, których nie ma wskazanych w deklaracji nie zgłaszamy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, są to np. panele fotowoltaiczne czy klimatyzatory.

W deklaracji, oprócz źródeł ciepła, o których już wspominaliśmy, dla pozycji:

 • kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,
 • kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem

należy wskazać klasę oraz liczbę zainstalowanych kotłów na paliwo stałe a także rodzaj paliw stałych jakie są w nich używane. Klasę kotła możemy znaleźć na tabliczce znamionowej,

albo w dokumentach gwarancyjnych. Wymienione w deklaracji klasy to:

 • poniżej klasy 3 lub brak informacji,
 • klasa od 3 do 5
 • ekoprojekt

Paliwa stałe, które należy wskazać to:

 • węgiel i paliwa węglopochodne,
 • pellet drzewny,
 • drewno kawałkowe oraz inny rodzaj biomasy.

W gminie Lubin złożono do tej pory 1585 deklaracji, spośród ponad 6087 punktów adresowych, objętych obowiązkiem ewidencyjnym CEEB. Stanowi to 26% wypełnienia bazy CEEB , co w skali całego kraju, wśród gmin poniżej 50 tys. punktów adresowych, lokuje dopiero na  150 miejscu.

Krajowe przepisy zobowiązują mieszkańców do złożenia odpowiedniej deklaracji: online albo w formie papierowej, za pośrednictwem gminy właściwej dla lokalizacji budynku. Gminom natomiast przybył kolejny obowiązek – wprowadzanie złożonych przez mieszkańców deklaracji do CEEB.

Zachęcamy, żeby nie zostawiać spełnienia tego obowiązku na ostatnią chwilę, tylko zrobić to już teraz. Pamiętajmy, że niezłożenie deklaracji w terminie może się wiązać z karami.

Dla budynków mieszkalnych należy wypełnić deklarację – formularz A, dotyczy ona budynków jednorodzinnych – w tym w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, budynków wielorodzinnych oraz budynków zbiorowego zamieszkania – przy czym budynek zbiorowego zamieszkania to budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności jest to hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko, schronisko młodzieżowe, internat, dom studencki, budynek koszarowy, areszt śledczy itp., a także budynek do stałego pobytu ludzi, np. dom dziecka, dom rencistów, dom zakonny.

 • budynek jednorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku;
 • budynek wielorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub właściciel);

Deklarację – formularz B, wypełniamy dla następujących rodzajów budynków i lokali: budynków biurowych, piekarni, wędzarni, budynków i lokali gastronomicznych, budynków i lokali – handlowo usługowych, budynków łączności, dworców i terminali, garaży, kotłowni, ciepłowni i elektrociepłowni, budynków i lokali przemysłowych, zbiorników, silosów a także dla budynków oraz lokali magazynowych , ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków i lokali muzeów i bibliotek, szkół i instytucji badawczych, szpitali i zakładów opieki medycznej, kultury fizycznej, szklarni, tuneli foliowych, budynków gospodarstw rolnych, budynków i lokali przeznaczonych do sprawowania kultu religijnego oraz czynności religijnych, obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków i objętych indywidualną ochroną konserwatorską oraz dla pozostałych budynków i lokale niemieszkalnych. Każdy inny budynek niemieszkalny (np. biuro, garaż, szklarnia, lokale handlowo-usługowe) – ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji.

Deklaracje należy składać:

 • online – bezpośrednio wprowadzając dane do bazy CEEB poprzez bazę ZONE https://ceeb.gov.pl/;
 • w formie papierowej – wypełniając formularz i dostarczając go do właściwego dla lokalizacji budynku urzędu gminy: w przypadku Gminy Lubin – do Urzędu Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_a_v.1.4_-_1.3.2022.pdf?904

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_b_v.1.4_-_1.03.2022.pdf?905

Administratorem bazy CEEB jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i ten urząd może udzielać szczegółowych informacji. Rolą urzędu gminy jest wyłącznie zebranie deklaracji w formie papierowej i wprowadzenie ich do bazy CEEB, prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Zachęcamy jednak do składania wniosków w szybszej i prostszej formie, przez internet.

Terminy zgłoszenia eksploatowanych źródeł ciepła i źródeł spalania paliw:

 • 30 czerwca 2022 r. – dla budynków, które już istnieją, oddanych do użytku do 30 czerwca 2021 r.;
 • 14 dni – od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw, po 1 lipca 2021 r.

Więcej informacji o CEEB i deklaracji o źródłach ciepła znajdziecie tutaj.

PRZYKŁADY WYPEŁNIONYCH DEKLARACJI

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz A – przykład wypełnionej deklaracji (.pdf)

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz B – przykład wypełnionej deklaracji (.pdf)