Zarządzenie nr 1926/2022 Wójta Gminy Lubin z dnia 02.12.2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie oraz oddania w najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin

Zarządzenie 1926.2022 PDF 174 KB