Ośrodek Kultury Gminy Lubin po raz czwarty zrealizował na zlecenie  Gminy Lubin projekt, którego głównym założeniem było upowszechnianie aktywności osób starszych z terenu naszej gminy poprzez organizację działań o charakterze edukacyjnym oraz rekreacyjno-ruchowym dla osób 50+.

Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród seniorów zwłaszcza nowe zajęcia z nauki języka francuskiego i obsługi smartfona.

Uczestnikami Akademii Senioralnej Gminy Lubin mogli być mieszkańcy z terenu Gminy Lubin w wieku 50 lat i więcej. Każdy zainteresowany senior, aby zostać słuchaczem tejże akademii musiał wypełnić deklarację uczestnictwa w wybranych zajęciach. W tym roku po raz pierwszy wszystkim uczestnikom rozdano karty upoważniające ich do wstępu na wybrane przez siebie zajęcia. Pozwoliło to  na większe spersonalizowanie i usprawnienie projektu, co bardzo spodobało się naszym seniorom.

Zajęcia były całkowicie bezpłatne, koszt organizacji Akademii Senioralnej został sfinansowany ze środków Gminy Lubin.  Aby uzyskać certyfikat ukończenia wybranego przedmiotu należało uzyskać co najmniej 60% frekwencję. Łącznie w projekcie Akademia Senioralna Gminy Lubin uczestniczyło 218 osób. Liczba osób niestety została zmniejszona gdyż spora ilość seniorów ze względu na panującą epidemię COVID-19 zrezygnowała z zajęć.
Największą liczbę seniorów  przyciągnęły zajęcia na basenie i zajęcia na zdrowy kręgosłup. W związku z pandemią projekt w obu semestrach musiał zostać skrócony.

W I semestrze zajęcia trwały od 24.02.2020 r. do 12.03.2020 r. W II semestrze zajęcia trwały od 14.09.2020 r. do 22.10.2020 r.

W  ramach projektu odbywały się:

  • zajęcia na basenie,
  • zajęcia z nordic walking,
  • nauka języka angielskiego,
  • zajęcia na zdrowy kręgosłup,
  • zajęcia z samoobrony/Krav Maga
  • zajęcia treningu pamięci
  • warsztaty taneczne
  • nauka języka francuskiego
  • obsługa smartfona