Wrzosowa kraina - logoGmina Lubin jest członkiem  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina” od 2008 roku.  Z tej współpracy korzystają różne stowarzyszenia, sołectwa i dzięki temu powstają także nowe miejsca pracy.  Stowarzyszenie podsumowało właśnie wydatki z ostatnich lat.

„Wrzosowa Kraina” na przestrzeni lat 2016-2020 rozdysponowała środki z funduszy unijnych na łączną kwotę 12 200 000 zł. Pieniądze   pochodziły z działania Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). Wsparcie otrzymali beneficjenci z terenu gminy Chocianów, gminy Lubin, gminy Chojnów, miasta Chojnów, gminy Przemków, gminy Gromadka, gminy Miłkowice oraz gminy Kunice.

Z dofinansowania skorzystało 83 beneficjentów. Utworzono 61 miejsc pracy.

 

Ogłoszone przez Wrzosową Krainę nabory dotyczyły:

Tabela przedstawiająca nabory

Tabela - wsparcie z podziałek na gminy i kwoty