25. sesja radnych obecnej kadencji zostanie przeprowadzona w sposób zdalny ze względu na zagrożenie koronawirusem. W proponowanym porządku obrad są wyłącznie punkty dotyczące finansów, czyli wieloletniej prognozy i przyszłorocznego budżetu.

Będą to już kolejne obrady z wykorzystaniem systemów informatycznych, za których pośrednictwem prowadzona jest dyskusja i głosowanie. W ten sam sposób od kilku tygodni radni spotykają się wirtualne na posiedzeniach poszczególnych komisji. Głosowania przebiegają sprawnie, tylko trwa to dłużej niż podczas tradycyjnych obrad.

Poniżej prezentujemy proponowany porządek obrad, w którym najważniejszą sprawą jest przyszłoroczny budżet. Omówimy go szczegółowo po decyzji radnych.  Teraz możemy już jednak powiedzieć, że z projektu wynika, że przyszłoroczne dochody Gminy Lubin  wyniosą 115 mln 540 tys. zł, wydatki natomiast 123 mln 454 tys. zł. Deficyt pokryty będzie z celowych dotacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Funduszu Dróg Samorządowych, które to dotacje otrzymaliśmy w tym roku  z rozłożeniem na rok kolejny oraz z kredytu. Wśród dochodów największą pozycję stanowią podatki – 30 mln oraz subwencja oświatowa – 9,7 mln. Na wydatki inwestycje ma być w przyszłym roku przeznaczone 17 mln złotych.

Poniżej publikujemy ogłoszenie o zwołanej sesji.

 

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 21 grudnia 2020 r., na godz. 15:30 zwołuję XXV sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

Wiceprzewodniczący Rady będzie prowadził sesję z Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I 3.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 listopada 2020 r.
  3. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin /proj. nr 246/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
  4. Uchwała w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2021 /proj. nr 247/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie sesji.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Olek