Obrady Rady Gminy LubinNa poniedziałek 2 listopada zwołano kolejną sesję Rady Gminy Lubin. Proponowany porządek obrad zawiera 15 punktów. Będą m.in. kolejne nowe nazwy ulic, zmiana uchwały w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz zmiany w tegorocznym budżecie. Poniżej publikujemy pełne ogłoszenie dotyczące zwołanej sesji.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) zwołuję XXIII sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się w dniu 02 listopada 2020 r. o godz. 15:30 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 01 października 2020 r.
 3. Uchwała w sprawie nadania nazwy ul. Borówkowa we wsi Obora /proj. nr 232/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 4. Uchwała w sprawie nadania nazw: ul. Piękna, ul. Pogodna, ul. Radosna, ul. Lawendowa we wsi Miroszowice /proj. nr 233/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 5. Uchwała w sprawie nadania nazw ul. Wietrzna, ul. Folwarczna, ul. Jana Jonstona, ul. Dworska, ul. Parkowa we wsi Składowice /proj. nr 241/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 6. Uchwała w sprawie nadania nazwy ul. Onyksowa we wsi Obora /proj. nr 242/- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lubin /proj. nr 236/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 8. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości /proj. nr 243/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 9. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego w Gminie Lubin na rok 2021 /proj. nr 244/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 10. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2020 /proj. nr 237/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 11. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 238/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadania polegającego na wykonaniu nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1231D w miejscowości Czerniec /proj. nr 239/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miłoradzie /proj. nr 240/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

/-/ Andrzej Olek