Nad trzynastoma projektami uchwał pochylą się na najbliższej sesji radni gminy Lubin. Dyskusja i głosowania dotyczyć będą przede wszystkim spraw związanych z miejscowymi planami zagospodarowania i kwestiami finansowymi.

Z finansami związek mają uchwały w sprawie pomocy rzeczowej dla powiatu związanej z budowami chodników w Raszowej, Chróstniku i Liścu. Radni dokonają także m.in.  zmian w tegorocznym budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 114, w budynku przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 sierpnia 2023 r.
 3. Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę dotyczącą uchwały Rady Gminy Lubin nr LIII/530/2023 z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Mały /proj. nr 585/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1230D w m. Raszowa, w zakresie budowy chodnika”. /proj. nr 589/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1235D w Chróstniku, w zakresie budowy chodnika”. /proj. nr 590/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1232D w m. Lisiec, w zakresie budowy chodnika”. /proj. nr 591/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 7. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych. /proj. nr 596/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 8. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic: Tarninowa, Topolowa we wsi Niemstów. /proj. nr 595/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 9. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic: Wierzbowa, Wiązowa, Waniliowa, Werbenowa, Widliczkowa, Wiklinowa, Wiśniowa położonych we wsi Niemstów /proj. nr 586/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla fragmentów obrębu Buczynka /proj. nr 592/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla fragmentu obrębu Raszówka /proj. nr 593/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Raszowa Mała /proj. nr 594/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 13. Uchwała w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024 – 2027 /proj. nr 587/ – inicjatywa Przewodniczącego Rady.
 14. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2023 /proj. nr 597/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 15. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 598/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 16. Informacja z działalności Wójta.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie sesji