Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów przystąpiła do 20. edycji kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2021 pod hasłem „W poszukiwaniu szczęścia”. Kampania została przygotowana specjalnie z myślą o wsparciu dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w trudnych czasach izolacji społecznej.

 

Zgodnie z rekomendacjami psychologów i pedagogów, którzy przygotowali materiały edukacyjne, kampania skupia się na budowaniu kompetencji radzenia sobie z problemami oraz wspiera umiejętności dotyczące wyzwalania pozytywnych emocji. Szkoły z terenu gminy Lubin od kilku lat biorą udział w kampanii,  więc po raz kolejny przekazano im materiały profilaktyczne ułatwiające organizację zajęć,  których celem jest:

  • budowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, które powodują ryzyko pojawienia się zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych np. sięgania po alkohol, dopalacze, papierosy;
  •  wyzwalanie pozytywnych emocji, czyli niwelowanie szkód psychicznych związanych z ograniczeniami nałożonymi w związku z pandemią;
  • nabywanie umiejętności budowania poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży;
  • ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych (agresywnych i autodestrukcyjnych) będących wynikiem izolacji społecznej (rówieśniczej);
  • wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych, w tym udostępnienie możliwości realizacji kampanii w trybie zdalnym;
  • edukacja rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych,

oraz ponadto:

  •   integracja zespołów klasowych;
  •  poznawanie swoich uczniów przez nauczycieli;
  •  wspieranie pozytywnych wyborów życiowych;
  • kształtowanie zdrowych nawyków życiowych.

Do szkól z terenu gminy Lubin zostały przekazane materiały przeznaczone do przeprowadzenia zajęć dla uczniów w klasach I-III – „Wyspa szczęścia” oraz „Uczucia i emocje”, dla uczniów klas IV-VI – „Droga do celu ” oraz „Rodzinne więzi”, dla uczniów klas VII-VIII – „Znam swoją wartość” i „Uczę się myśleć pozytywnie”, ulotki dla rodziców: „Jak pomagać? Jak rozmawiać?”, a także ulotki „Szczęśliwe chwile, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie” do przeprowadzenia konkursu plastyczno – literackiego we wszystkich klasach. Ponadto plakaty promujące kampanie oraz scenariusz zajęć dla nauczycieli.