Na co dzień zajmują się wspieraniem osób wymagających pomocy. To nie tylko pomoc  finansowa, ale także materialna, porady i zwykłe ludzkie rozmowy. Jutro Pracownicy Socjalni mają swoje oficjalne  święto i jest to doskonała okazja do tego by tym razem to Ich wesprzeć dobrym słowem, uznaniem i podziękowaniem.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pracuje 31 osób, oprócz administracji i osób zajmujących się wypłatą różnych świadczeń rodzinnych, są to pracownicy socjalni i opiekunki w terenie. Z danych wynika, że pomocy socjalnej wymaga w naszej gminie od 3 do 5 procent spośród ponad 15 tysięcy wszystkich mieszkańców.

-To bardzo szeroki wachlarz pomocy oferowanej zarówno u nas w ośrodku jak i w terenie. Pracownicy socjalni wspierają podopiecznych w bardzo wielu sprawach począwszy od rozmowy poprzez porady, organizację wsparcia materialnego na  wizytach u lekarza kończąc. Opiekunowie w terenie troszczą się o osoby starsze, schorowane – mówi Bronisława Dul, dyrektor GOPS w Lubinie.

Bronisława Dul zaczęła pracę w pomocy społecznej w 1979 roku w Szklarach Górnych, jeszcze w strukturach Zakładu Opieki Zdrowotnej i od ponad 40 lat zajmuje się pomocą w Gminie Lubin. Została za to w ubiegłym roku odznaczona Złotym medalem za długoletnią służbę  nadanym przez Prezydenta RP.

W imieniu wójta Tadeusza Kielana i swoim, kwiaty oraz życzenia dla wszystkich Pracowników Socjalnych na ręce dyrektor GOPS-u złożył Bartosz Chojnacki, zastępca wójta Gminy Lubin.

– To bardzo ciężka, odpowiedzialna praca wymagająca wiele osobistego zaangażowania. Dziękujemy Wam i w tych trudnych pandemicznych czasach życzymy przede wszystkim dużo zdrowia. Niech Wasza życzliwość wraca do Was na co dzień, życzymy dużo osobistej satysfakcji i codziennego szczęścia – mówił Bartosz Chojnacki.

W okresie pandemii prasownicy GOPS-u dodatkowo współpracują z sanepidem i policją koordynując kwarantanny. Osób na kwarantannie jest dziś w gminie około 350.