To trzeci etap inwestycji pod nazwą remont drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Siedlcach. Prace powinny się zakończyć pod koniec grudnia. Wartość zadania to ponad  146  tysięcy złotych.

Inwestycja rozpoczęła się od rozbiórki poprzedniej nawierzchni betonowej. Teraz będzie tam jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej długości ok. 120 m i szerokości 3,5 m. Całość zgodnie ze sztuką zostaje obramowana krawężnikiem betonowym. Budowane są także dojścia i chodniki z kostki betonowej o powierzchni ok. 122 m kw. Konieczna jest także budowa odwodnienia jezdni, czyli wykonanie dwóch wpustów ulicznych oraz odwodnienia liniowego. Na koniec położone będą  trawniki dywanowe.