Nowy rok szkolny 2022/2023, który uroczyście zainaugurowano dziś w gminnych szkołach, przynosi kilka zmian w programie nauczania i awansów zawodowych nauczycieli.  Uczniów klas ósmych czekają na przykład zmiany terminów egzaminów.

W pięciu gminnych szkołach w klasach 1- 8  naukę rozpoczęło dziś 908 uczniów. W oddziałach przedszkolnych w szkołach kolejna grupa 145 dzieci, w punktach przedszkolnych -93 i w przedszkolu w Raszówce kolejnych 233. W sumie nauczaniem szkolnym i przedszkolnym objęte są 1379 osoby.  W tej grupie znajdują się także dzieci z Ukrainy, to 24 uczniów i 9 przedszkolaków.

We wszystkich gminnych placówkach uroczyście zainaugurowano naukę, a uczniowie jeszcze z głowami pełnymi wakacyjnych wspomnień, z uśmiechem witali się z kolegami i nauczycielami.

W Szkole podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach, która odwiedziliśmy  z aparatem fotograficznym, powodzenia w nowym roku szkolnym życzył uczniom Norbert Grabowski, przewodniczący Rady Gminy Lubin.  Do wszystkich placówek trafił list od wójta Tadeusza Kielana, który odczytano na apelach.

Szanowni Dyrektorzy Szkół,

Nauczyciele, Pracownicy Oświaty,

Rodzice i Uczniowie

Rozpoczynamy rok szkolny 2022/2023. Jak każdy kolejny rok szkolny niesie nowe wyzwania, ale i stwarza możliwości dla wytyczanych ambitnych planów i celów.

Cieszymy się, że jest to kolejny rok powrotu do zajęć stacjonarnych. Wiemy, jak istotny dla uczniów jest bezpośredni kontakt z nauczycielami i grupami rówieśniczymi.

Ten rok szkolny przynosi szereg zmian w organizacji pracy. Nowością jest intensyfikacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ukierunkowana zostaje ona na indywidualne wsparcie uczniowi w oparciu o rozpoznanie jego potrzeb edukacyjnych, rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych.

Jest to również czas realizacji w naszych szkołach nowych projektów edukacyjnych finansowanych ze środków unijnych. Dzięki nim wzmocnione zostanie odrębne podejścia do ucznia, w tym ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Po rozbudowie szkół w Szklarach Górnych i Raszówce kolejną rozbudowywaną placówką oświatową jest szkoła w Niemstowie. Poprawa warunków nauki i pracy przekłada się na rezultaty uczniów, a tego oczekujemy przecież od nich wszyscy. Chcemy, aby szkoła była miejscem przyjaznym, a czas w niej spędzony był źródłem wspaniałych doświadczeń, rozwijania zainteresowań i pasji.

Życzę, aby nowy rok szkolny przyniósł zarówno uczniom jak i nauczycielom, pedagogom wiele sukcesów, a rodzicom satysfakcji z osiągnięć swoich dzieci.

Niech rozpoczynający się rok szkolny 2022/2023 będzie czasem spokojnej i efektywnej pracy.

Jedną z nowości, które czekają ósmoklasistów, jest zmiana terminu egzaminu kończącego szkołę podstawową. Do tej pory odbywał się on w kwietniu. Od tego roku uczniowie podejdą do niego w maju. Są to egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Nie będzie organizowany czwarty egzamin z przedmiotu, który wybiera uczeń.

W tym roku, tak jak w latach 2020/2021 i 2021/2022 egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony według zawężonych wymagań, które określa podstawa programowa. Decyzja ta została podjęta, ponieważ obecni ósmoklasiści, przez pandemię, część swojej edukacji przeszli w trybie zdalnym.

Nowy rok szkolny to także zmiany w podstawie programowej edukacji dla bezpieczeństwa. Od 1 września uczniom będzie przekazana wiedza na temat: reagowania w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi, pierwszej pomocy w sytuacji wystąpienia zagrożeń z użyciem broni konwencjonalnej, edukacji obronnej, ze szkoleniem strzeleckim włącznie.

W szkołach podstawowych szkolenie strzeleckie wchodzące w skład edukacji obronnej będzie składało się tylko z zajęć teoretycznych. Uczniowie poznają budowę broni i zasady bezpieczeństwa.

Nauczycieli również czekają zmiany. Dotyczą one przede wszystkim awansu zawodowego i zasad zdobycia stopnia nauczyciela mianowanego. Ponadto wprowadzone zostają zmiany dotyczące zatrudnienia specjalistów w placówkach. Każda szkoła będzie miała obowiązek zatrudnienia pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych. Wymiar czasu ich pracy uzależniony będzie od ilości uczniów.

Ten nowy rok szkolny , który rozpoczął się dzisiaj zakończy się 23 czerwca 2023. Przedstawiamy na koniec  informacje na temat dni wolnych od szkoły:

  • 14 października 2022 – Dzień Nauczyciela;
  • 1 listopada – Wszystkich Świętych;
  • 11 listopada – Święto Niepodległości;
  • 23 grudnia 2022 – 1 stycznia 2023: zimowa przerwa świąteczna;
  • 6 stycznia 2023: święto Trzech Króli (Objawienia Pańskiego);
  • 13-26 lutego 2023: ferie zimowe w województwie Dolnośląskim
  • 6-11 kwietnia 2023: wiosenna przerwa świąteczna;
  • 1-2 maja 2023: majówka;
  • 8 czerwca 2023: Boże Ciało;
  • 24 czerwca – 31 sierpnia 2023: wakacje.

Szkoła w Siedlcach

Szkoła w Raszówce