Ilustracja tablicy szkolnej1 września 2020r. w sześciu szkołach podstawowych Gminy Lubin, w tym w placówce filialnej, rozpoczęło naukę 894 uczniów. W nowym roku szkolnych 2020/2021 objęto także wychowaniem przedszkolnym 427 dzieci. Ze względu na zagrożenie koronawirusem nie organizowano uroczystych apeli, ograniczając się do spotkań w salach szkolnych. Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin złożył wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom specjalne życzenia!

 

Drodzy Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice!

Niech rozpoczynający się rok szkolny 2020/2021, mimo wielu znaków zapytania, które mu towarzyszą będzie czasem owocnej pracy, wielu sukcesów i radości.

Cieszcie się swoją obecnością, ale nie zapominajcie o bezpieczeństwie swoim i najbliższych.

Życzę zdrowia, realizacji planów, spełnienia marzeń oraz wytrwałości!
Tadeusz Kielan
Wójt Gminy Lubin

W klasach I – VIII naukę rozpoczęło dziś 894 uczniów. Dla 118 z nich był to jeden z najważniejszych poranków i nowy etap życia, bowiem rozpoczęli naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych. 427 dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Przypomnijmy, że rozpoczęcie roku poprzedzone zostało szeregiem przygotowań, by zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem. Obecnie wszystkie placówki spełniają wytyczne reżimu sanitarnego. Uruchomione zostały dodatkowe wejścia do szkół, a przy każdym z nich zapewnione są środki dezynfekcyjne. Do szkoły i przedszkola można przyprowadzić wyłącznie zdrowe dziecko (bez objawów chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną). Osoba przyprowadzająca i odbierająca również musi być zdrowa. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule „Gmina Lubin gotowa do rozpoczęcia roku szkolnego” opublikowanym 28 sierpnia.

Tegoroczny rok szkolny, co prawda dopiero się zaczyna, warto jednak wiedzieć, kiedy będą ferie i dłuższe dni wolnego:

  • Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2020 r.
  • Ferie zimowe: 18 – 31 stycznia 2021 r. województwo: dolnośląskie
  • Wiosenna przerwa świąteczna: 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.
  • Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkołach: 25 czerwca 2021r.
  • Ferie letnie: od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021r.