Gmina Lubin informuje, że na podstawie złożonego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubin w 2022 r.” finansowanego w ramach Programu priorytetowego Narodowego Funduszu „Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” uzyskała dofinansowanie w formie dotacji.

W wyniku realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Lubin wykonano demontaż i całkowite usunięcie wyrobów zawierających azbest wraz z unieszkodliwieniem z 20 posesji położonych na terenie Gminy Lubin w ilości 37,247 Mg.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 28 945,67 zł, w tym kwota dofinansowania stanowi 40 % kosztów kwalifikowanych zadania, tj. 10 115,05 złotych.