Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Zimna Woda. Pod względem udziału w akcjach ratowniczych w 2020 r. – Ochotnicza Straż Pożarna w Zimnej Wodzie jest absolutną rekordzistką w gminie Lubin. Strażacy mają na swoim koncie 54 wyjazdy, z czego aż 31 do pożarów m.in. w budynkach mieszkalnych i gospodarczych, w lasach i na ścierniskach.

OSP Zimna Woda to ósma jednostka gminy Lubin (przedostatnia), która ma już za sobą przesunięte w czasie ze względu na COVID-19 walne zebranie sprawozdawcze-wyborcze.

Było ono okazja do podsumowania minionego roku, który oprócz wyjątkowej aktywnej działalności ratowniczej przyniósł także bardzo ważną dla druhen i druhów – rozbudowę remizy strażackiej. Inwestycja pomału zmierza ku końcowi.

Władzom jednostki jednogłośnie udzielono absolutorium za ubiegły rok. W niezmienionym składzie powołano zarząd na nową kadencję: Grzegorz Obora – prezes, Stanisław Baraniak – wiceprezes/naczelnik, Krzysztof Pokój – wiceprezes, Jerzy Bodak – zastępca naczelnika, Radosław Targowicz – skarbnik, Justyna Zięba sekretarz.

Nie zmienił się także skład komisji rewizyjnej: Stanisław Sędzikowski – przewodniczący, Paweł Łukasiewicz – członek i Daniel Senio – członek.

Otrzymania absolutorium i powołania na nową kadencję gratulowali władzom jednostki m.in. wójt gminy Lubin Tadeusz Kielan, komendant powiatowy PSP w Lubinie bryg. Eryk Górski oraz ksiądz Sławomir Kondratiuk, proboszcza miejscowej Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Bogarodzicy. Wśród zaproszonych gości znalazła się także sołtys Zimnej Wody, która dziękowała strażakom za pomoc i za to, że zawsze może na nich liczyć.