„Zawsze gotowi, zawsze blisko” – to motto WOT. Szef sekcji komunikacji społecznej 16. Dolnośląskiej  Brygady Obrony Terytorialnej podkreśla, że wydarzenia minionych miesięcy pokazały, jak bardzo ta formacja jest potrzebna lokalnej społeczności. Teraz można zostać członkiem Wojsk Obrony Terytorialnej, bowiem w lipcu planowane są dwa szkolenia dla kandydatów.

Żołnierze Obrony Terytorialnej aktywnie pomagali podczas pandemii COVID-19. Z oddaniem pracowali w szpitalach, stacjach sanitarno – epidemiologicznych, punktach szczepień. Pomagali również podczas patroli policyjnych.

– Jako brygada cały czas wspieramy transporty żywności oraz posiłków dla weteranów, lokalne domy dziecka, poszukiwania zaginionych oraz inne akcje pomocowe. Nasi żołnierze cyklicznie oddają krew jako honorowi dawcy krwi.  W ostatnich tygodniach pomagaliśmy podczas lokalnych podtopień na terenie Dolnego Śląska – mówi mjr Paweł Madej, szef komunikacji społecznej 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

WOT zależy by ich szeregi systematycznie się powiększały. Można zgłosić się do najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień lub zadzwonić pod numer 797 353 762 i wziąć udział w szkoleniach.

W najbliższym czasie organizowana jest akcja „Spędź aktywnie wakacje z WOT”. Osoby, które nigdy nie służyły w wojski mogą przejść 16-dniowe szkolenie podstawowe , a żołnierze rezerwy 8-dniowe szkolenie wyrównawcze.

Poniżej krótkie kompendium wiedzy o WOT.

 

Czym jest WOT ?

Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem Sił Zbrojnych RP. Misją WOT jest ochrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego oraz w czasie pokoju w sytuacji klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych zdarzeń wymagających wsparcia ludności cywilnej.

Służba w WOT jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które służbę ojczyźnie i społeczeństwu, jako żołnierze RP, chcą pogodzić z dotychczasową  pracą zawodową.

To również szansa na rozwój w wielu dziedzinach przydatnych zarówno w cywilu jak i na polu walki.

Cykl szkolenia w WOT

Proces szkolenia w WOT odbywa się w cyklu trzyletnim.

Pierwszy rok rozpoczyna się szkoleniem poligonowym podstawowym (16 dni) lub wyrównawczym (8 dni) i on ma charakter szkolenia ogólnowojskowego.

Szesnastka i ósemka

Szesnastka to kolokwialne określenie szkolenia podstawowego, musi je przejść osoba, która nigdy nie była w wojsku. Szkolenie odbywa się na poligonie, w warunkach polowych, trwa 16 intensywnych dni. Obejmuje swym zakresem zajęcia taktyczne, strzeleckie, musztrę oraz regulamin. Jego zwieńczeniem jest uroczysta przysięga wojskowa.

Ósemka to szkolenie wyrównawcze . Obowiązuje osoby, które już w wojsku były. W tym przypadku szkolenie trwa 8 dni.

Wstępując w nasze szeregi otrzymasz :

  • kursy podnoszące kwalifikacje,
  • wynagrodzenie za gotowość bojową 411 zł,
  • uposażenie zasadnicze od 117,14 zł za każdy dzień powołania (w zależności od stopnia),
  • ulgi za przejazd środkami komunikacji – 78%,
  • nagrody finansowe, dodatki funkcyjne oraz motywacyjne,
  • umundurowanie i wyposażenie.