Szeroko pojęta profilaktyka jest ważnym obszarem, na który dużą uwagę zwracają nauczyciele gminnych szkół. Aby działania te były jak najbardziej efektywne warto kierować je do całej społeczności szkolnej, czyli równocześnie do uczniów jak i ich rodziców. Takie cykliczne spotkania odbywają się w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim.

W zakresie działań profilaktycznych duże wsparcie szkoła uzyskuje od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która refunduje szereg warsztatów i prelekcji.

Kilka dni temu w Krzeczynie Wielkim zorganizowano warsztaty przeprowadzone przez przedstawiciela Polskiego Centrum Profilaktycznego. Zajęcia były podzielone na dwa bloki tematyczne.

W pierwszym, pod hasłem „Agresja i przemoc rówieśnicza – panuje nad emocjami” uczestniczyły dzieci z klas II i III. Dowiedziały się one jak umiejętnie radzić sobie ze złością i rozładować napięcie emocjonalne. Uczyły się jak rozmawiać i rozwiązywać konflikty, a także jak reagować na agresję kolegi lub koleżanki.

Tego samego dnia uczniowie z klas IV, V i VI uczestniczyli w zajęciach na temat „Techniki aktywnej nauki-wiem jak się uczyć”. Poznali najskuteczniejsze strategie uczenia się, efektywnego przygotowywania do nauki i lepszego planowania procesu uczenia.

Popołudnie zaplanowane było dla rodziców – odbyła się prelekcja, która poruszała temat cyberprzemocy,  podczas której m.in. przypomniano 10 zasad bezpiecznego korzystania z globalnej sieci. Równocześnie mocno podkreślono, że to rodzice mają decydujący wpływ na to – gdzie i w jaki sposób ich dziecko spędza wolny czas. Celem prelekcji było również wskazanie rodzicom właściwej drogi do kontroli rodzicielskiej poprzez korzystanie z odpowiednich programów komputerowych, które wspierają opiekunów w ich działaniu.