Dym unoszący się z kominaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  informuje o możliwości składania  wniosków w sprawie otrzymania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła. Ruszył pilotażowy program dla budynków wielorodzinnych i projekt skierowany na tereny rolnicze.

Uruchomiono dwa nowe programy. Pierwszy z nich o nazwie Agroenergia ma za zadanie zwiększyć produkcję energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Program realizowany będzie do 2027 roku. Wszystkie szczegóły, wnioski można znaleźć na stronie internetowej WFŚiGW.

Informacje o programie można uzyskać także w legnickim oddziale Funduszu pod numerem telefonu 76 726 07 61 lub adresem dkijko@fos.wroc.pl.  Telefon do wrocławskiego biura WFOŚiGW to: 71-333-09-34 lub adres  mmalek@fos.wroc.pl.

Mieszkańcy Dolnego Śląska mogą skorzystać także z dopłat do wymiany kopciuchów w budynkach wielorodzinnych. Uruchomiono nowy pilotażowy program. Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczyły 20 milionów na poprawę jakości powietrza Dolnego Śląska.

Wszystkie szczegółowe informacje w tej sprawie dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW. Infolinia WFOŚiGW we Wrocławiu to 607 700 370 (w godzinach: 9.00 – 14.00).

Informujemy, że oba programy obsługiwane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Tym razem nie  można złożyć wniosków o dofinansowanie  za pośrednictwem gmin.