Wójt Tadeusz Kielan odebrał z rąk marszałka  Cezarego Przybylskiego promesę na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach konkursu na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.  W subregionie legnicko-głogowskim takie wsparcie dostało 14 gmin.

Promesa to obietnica przyznania konkretnych kwot na konkretne cele. Przedstawiciele Samorządu Województwa Dolnośląskiego, z marszałkiem Cezarym Przybylskim na czele, przyjechali do Lubina gdzie zaproszono przedstawicieli gmin na uroczystość wręczenia promes zarówno w konkursie dotyczącym melioracji, jak i projekcie Odnowy Dolnośląskiej Wsi. Po długim okresie ograniczeń związanych z pandemią,  było to jedne z pierwszych tak licznych  spotkań samorządowców.

– Dolny Śląsk jest liderem wielu projektów, rozwijamy się bardzo dynamicznie. Ten sukces zawdzięczamy gminom, które oprócz pozyskiwanego zewnętrznego dofinansowania, zawsze zabezpieczają wkład własny w gminnych budżetach. Na projekty odnowy Dolnośląskiej Wsi  przeznaczyliśmy 1 mln 339 tysięcy złotych, na konkurs związany z melioracją 330 tysięcy –mówił marszałek Przybylski

Gmina Lubin otrzymała promesę w wysokości20 826 zł na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach konkursu na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy w roku 2021.

– Cieszymy się z tego dofinansowania, bo grosz do grosza i zbiera się konkretna kwota. Tymi pieniędzmi wspomożemy Gminną Spółkę Wodna, na którą scedowane zostały zadania związane z oczyszczaniem rowów melioracyjnych – mówi wójt Tadeusz Kielan

330 tysięcy przeznaczonych na meliorację rozdzielono na 14 gmin. Dodatkowe fundusze w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi przyznano na 47 projektów wyłonionych ze 114 złożonych wniosków.