Spotkanie samorrządowców w sprawie unijnych środkówSamorządowcy z subregionu legnicko-głogowskiego spotkali się z Cezarym Przybylskim, marszałkiem Województwa Dolnośląskiego w sprawie omówienia projektu nowego budżetu unijnego dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 i najważniejszych dziedzin, na które będą przeznaczane środki finansowe.

Samorządowcy, w tym gmina Lubin.  są zrzeszeni formalnie w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Legnicko-Glogowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

– W latach 2021-2027 na Dolnym Śląsku będziemy mieli aż 7 tak zwanych instrumentów terytorialnych, obejmujących cały region, w ramach których samorządy wspólnie realizować będą najważniejsze w ich obszarach inwestycje – mówił podczas konferencji prasowej marszałek Cezary Przybylski. –  Po licznych rozmowach i konsultacjach z samorządowcami zwiększyliśmy łączną kwotę przeznaczoną dla ZIT-ów do ponad 317 mln euro. Co ważne, to nie jedyne środki unijne, z których korzystać będą samorządy zrzeszone w ZIT-ach.

Przypomnijmy, że  w styczniu 2020 roku Deklarację o Współpracy – poprzedzające utworzenie ZIT Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, podpisało 31 prezydentów, starostów , burmistrzów i wójtów z terenu byłego województwa i liderem jest Legnica. Mottem przewodnim powstania ZIT było zadbanie o interesy samorządów w kolejnej alokacji środków.

Samorządom te pieniądze są potrzebne przy realizacji inwestycji zaplanowanych w strategii rozwoju poszczególnych miast gmin.

 – Każdy samorząd oczywiście ma inne priorytety w strategii rozwoju gminy, ale jest bardzo dużo wspólnych spraw, które połączone całość sprawią iż stają się celem strategicznym – mówił Jerzy Szczupak, burmistrz Przemkowa. –  Współpracujemy realizując wspólne przedsięwzięcia. Dlatego z perspektywy mojego Przemkowa cieszy deklaracja Marszalka Przybylskiego o zwiększeniu środków dla ZIT legnicko-głogowskiego.

– Jesteśmy po konsultacjach społecznych, podczas których odbyliśmy wiele spotkań i dyskusji nad sposobem wydatkowania środków europejskich w nadchodzącym okresie. Łącznie wpłynęło ponad 1200 uwag i wniosków. Zakończyliśmy już ich analizę i podjęta została decyzję o zwiększeniu puli pieniędzy dla ZIT legnicko-głogowskiego z 34 do 49 mln euro – zakomunikował marszałek Przybylski.

Gmina Lubin ubiega się w ramach ZIT-u o pieniądze na realizację czterech dużych przedsięwzięć.

– To przede wszystkim kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz gminnych budynków mieszkalnych oraz rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy, ale również budowa infrastruktury transportu publicznego Raszówce. Chcemy tam stworzyć miejsce pod hasłem „Park&Ride”, czyli zostaw auto i jedź pociągiem – mówi Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin.

Gmina chce też zrealizować duży projekt związany z promowaniem i ochroną materialnego dziedzictwa kulturowego. W Księginicach planuje się zorganizować centrum wystawiennicze dolnośląskiego dziedzictwa kulturowego.