Podstawowe wiosenne prace uprawowe to orka, bronowanie, kultywatorowanie oraz wałowanie gleby. Przy tych pracach stosuje się wiele typów maszyn jak pługi, glebogryzarki, brony, wały i inne. Coraz powszechniej używane są zestawy uprawowe. Aby bezpiecznie przeprowadzić wiosenne prace polowe, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad.

Wszelkie naprawy, czyszczenie, wymianę lemieszy i innych narzędzi maszyn zawieszanych do mechanicznej uprawy gleby można wykonać wyłącznie po odłączeniu maszyny od napędu, wygaszeniu silnika ciągnika oraz oparciu maszyny na ziemi lub – jeżeli sytuacja tego wymaga – o mocną podporę. Nie wolno poprzestać jedynie na uniesieniu maszyny siłownikiem hydraulicznym!

Podczas załadunku, rozładunku oraz rozsiewania pylistych nawozów mineralnych oraz wapna nawozowego należy stosować kombinezon ochronny, półmaski przeciwpyłowe oraz okulary ochronne.

Przy rozrzucaniu obornika zabronione jest przebywanie na przyczepie rozrzutnika obornika. Z uwagi na możliwą obecność w rozrzucanym oborniku kamieni, kawałków metali i podobnych przedmiotów nie wolno dopuszczać osób postronnych na odległość mniejszą niż 50 m z tyłu pracującego rozrzutnika.

Podczas eksploatacji siewnika zbożowego:

 • przed zawieszeniem lub zdjęciem siewnika z trzypunktowego układu zawieszenia ciągnika, należy ustawić dźwignię podnośnika hydraulicznego w położenie, w którym wykluczone jest niezamierzone wydźwignięcie lub opuszczenie maszyny,
 • podczas przejazdów transportowych z wydźwigniętym siewnikiem dźwignia sterowania podnośnika hydraulicznego musi być zawsze zabezpieczona przed opuszczeniem,
 • w czasie wysiewu nasion zaprawianych należy ściśle przestrzegać zaleceń zamieszczonych w instrukcji – etykiecie na opakowaniu oraz używać zalecanej w tych instrukcjach odzieży ochronnej i środków ochrony dróg oddechowych,
 • przegarnianie ziarna w skrzyni nasiennej siewnika odbywać się może wyłącznie za pomocą drewnianej łopatki,
 • przy agregowaniu cięższych siewników z ciągnikami o mocy niż 60 KM należy dodatkowo obciążać przednią oś ciągnika.

Podczas eksploatacji sadzarki do ziemniaków:

 • zbiornik sadzarki można napełnić sadzeniakami przy wyłączonym silniku oraz ciągniku zabezpieczonym przed stoczeniem się,
 • przy pracach na pochyłościach należy zmniejszyć prędkość roboczą i pracować z odpowiednio skróconymi cięgnami podnośnika hydraulicznego, by wyeliminować kołysanie się sadzarki,
 • na czas przejazdu po drogach publicznych należy zdemontować lewy i prawy korpus obsypujący.

TO JEST ZABRONIONE:

 • praca siewnikiem na pochyłościach większych niż 12°,
 • transport siewnika z napełnioną ziarnem skrzynią nasienną oraz przewożenie na niej ludzi,
 • przegarnianie ręką nasion w skrzyni nasiennej,
 • praca sadzarką bez osłon zespołu napinająco-zasypowego,
 • zbliżanie rąk do pracujących łańcuchów przenośników kubełkowych w trakcie sadzenia. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może być przyczyną trwałych okaleczeń dłoni, gdy ręka dostanie się między czerpak lub koło i kaptur osłon,
 • wchodzenie podczas napraw pod uniesioną sadzarkę, jeżeli nie jest podparta i zabezpieczona przed opadnięciem.

W każdej placówce KRUS dostępne są bezpłatne broszury i ulotki związane z kampanią „Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń rolniczych”. W materiałach tych szczegółowo opisano sposoby bezpiecznej pracy z maszynami i urządzeniami rolniczymi. Ponadto KRUS zachęca do udziału w szkoleniach oraz zapoznawania się z publikacjami o tematyce bhp w rolnictwie.

Źródło: Pracuj bezpiecznie – poradnik dla rolników