Na zlecenie gminy obiekty sportowe, na których drużyny piłkarskie rozgrywają mecze IV Ligii oraz klasy „A” i „B” w miejscowościach: Księginice, Miłoradzice, Raszówka, Niemstów i Obora, poddano zabiegom pielęgnacyjnym, które zostały dostosowane do stanu boiska i jego potrzeb.

Prace powierzono specjalistycznej firmie, zapewniając najwyższą jakość usługi pielęgnacji. Na boiskach przeprowadzono wertykulację razem ze zgrzebłowaniem, które miały na celu usunięcie martwej materii i filcu trawnikowego, aerację wgłębną, czyli nakłucie darni bolcem pełnym na głębokość do 15 cm, rozluźnienie profilu glebowego i napowietrzenie murawy, a także piaskowanie razem ze szczotkowaniem – wyrównanie nierówności płyty boiska i rozszczelnienie górnej warstwy profilu.

Pozostałe prace związane z pielęgnacją m.in. koszenie, nawadnianie, nawożenie murawy wykonywane są w ramach zadań należących do opiekunów danego obiektu sportowego.

Ponadto na dwóch najnowszych boiskach ligowych w miejscowości Szklary Górne i Kłopotów, rozgrywających mecze w klasie „A” i „B” wertykulację, aerację otworową, piaskowanie i nawożenie, wykonawca zrealizował w ramach obowiązującej umowy.