Zebranie OSP KsięginiceNa zebraniu sprawozdawczym spotkali się członkowie OSP Księginice, by podsumować ubiegły rok i przedstawić plany na najbliższe miesiące. To jedna z trzech naszych jednostek wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.

I tak się złożyło, że jako trzecia z tych jednostek, czyli tuż po Zimnej Wodzie i Niemstowie zorganizowała zebranie by zatwierdzić niezbędne sprawozdania, plany i udzielić jednogłośnie zarządowi absolutorium. Sprawozdania przedstawiał prezes Łukasz Kurek oraz naczelnik Marcin Mamona.

OSP Księginice liczy 17 osób, w tym 2 kobiety. W ubiegłym roku jednostka wyjeżdżała do 36 akcji ratowniczych, w tym  do 14 pożarów, 20 razy do likwidacji miejscowych zagrożeń, odnotowano także dwa fałszywe alarmy. Najczęściej w akcjach uczestniczyli: Marcin Mamona (34), Łukasz Kurek (31) i Stanisław Poczynek (22).

Jednostka systematycznie inwestuje w sprzęt i wyposażenie. W ubiegłym roku rozpoczął się także remont garażu, w tym planowany jest remont pomieszczeń biurowych. W planach jest również  zakup m.in. nowych mundurów, aparatów. Jednostka planuje bowiem  przyjąć ośmiu nowych członków, w tym trzy kobiety.

W zamierzeniach są także liczne pokazy, pogadanki, udziały w zawodach i aktywna współpraca m.in. z gminnymi instytucjami oraz Państwową Strażą Pożarną. Czy uda się  te plany zrealizować, to  zależy w głównej mierze do zagrożenia epidemiologicznego. Z powodu rosnącej fali zachorowań w zebraniu OSP Księginice nie mogli wziąć udziału przedstawiciele PSP. Komendant główny wprowadził znaczące obostrzenia, rotacyjną pracę i zakazał delegowania na tego typu zebrania.

Gratulacje i podziękowania za ubiegłoroczną pracę nasi ochotnicy przyjmowali od Grzegorza Obary i Marka Maśleja z zarządu gminnego OSP oraz Norberta Grabowskiego, przewodniczącego Rady Gminy Lubin.

– Bardzo dziękuje za służbę na rzecz naszej gminy, bo to jest bezcenne. Życzę wam także realizacji wszystkich zamierzeń szczególnie przyjęcia nowych członków – mówił Norbert Grabowski.

Przypomnijmy, że w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (KSRG) z gminy Lubin jest OSP Zimna Woda, OSP  Niemstów i OSP Księginice. KSGR to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. System skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych. Aktualny standard dobowej gotowości operacyjnej KSRG przedstawia się następująco:

  1. W PSP – minimum ok. 5 100 strażaków i ok. 5 300 samochodów ratowniczo- gaśniczych i specjalnych w 503 Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych KM (KP) PSP.
  2. W 4 738 jednostkach OSP w KSRG – ok. 11 313 samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych.