Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981) od 1 stycznia 2022 r.  obsługą rządowego Programu „Rodzina 500 +” zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wobec tego wszystkie wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  należy składać teraz wyłącznie w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie informuje, że będzie kontynuował wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu świadczeniowego tj. do dnia 31 maja 2022 r.