Wójt Gminy Lubin ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  położonej w obrębie Składowice