Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego na terenie miasta Lubina