Z okazji przypadającego 5 grudnia Międzynarodowego Dnia Wolontariusza wójt Tadeusz Kielan uhonorował  Janinę Muchę, Cecylię Szwedo oraz Agnieszkę Świrską tytułami „Wolontariusz Roku Gminy Lubin”.

5 grudnia przypada święto wszystkich osób, które bezinteresownie angażują się w inicjatywy na rzecz innych ludzi, środowiska, zwierząt czy otoczenia i zazwyczaj w okolicach  tego dnia organizowano w Urzędzie Gminy Lubin specjalną uroczystość. Tym razem, ze względu na narastające zagrożenie pandemiczne zdecydowano, że wyróżnienia będą wręczane w uroczysty sposób na sesji rady gminy, która jest planowana w grudniu.

To wyróżnienie przyznawane w gminie od 2012 roku dla osób, które swoją aktywnością wolontarystyczną podejmują działania w dowolnym obszarze życia społecznego, a w szczególności w dziedzinie: oświaty, kultury, sportu, zdrowia, ekologii, bezpieczeństwa, pomocy społecznej oraz działają na terenie gminy Lubin i na rzecz jej mieszkańców. Na przestrzeni ostatnich  lat uhonorowano tym tytułem w sumie 29 osób.

Laureatki tytułów zostały już oficjalnie poinformowane o przyznaniu wyróznień, więc miło nam przedstawić ich osiągnięcia oraz wkład w integrację i rozwój społeczności gminy Lubin. Dodajmy, że Janina Mucha oraz Cecylia Szwedo, na wniosek gminy Lubin zostały także wyróżnione w powiatowym konkursie Wolontariusz Roku 2021, gratulujemy!

 

Janina Mucha

Janina Mucha

Janina Mucha – Wolontariusz Gminy Lubin

Wieloletnia mieszkanka sołectwa Chróstnik. Bezinteresowna, skromna i otwarta, zawsze służąca pomocą. Od wielu lat działa społecznie i angażuje się w różne przedsięwzięcia. Od 2019 roku Przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Lubin. Funkcje traktuje jako impuls do jeszcze większego działania na rzecz osób starszych.

Jest w ciągłym ruchu, aktywnie uczestniczy we wszystkich działaniach kierowanych do seniorów od szkoleń, udziału w forach, po przedsięwzięcia sportowe i kulturalne organizowane na terenie gminy Lubin. Od 2018 roku jest członkiem grupy teatralnej pn. Teatr Wieczorową Porą, która działa w ramach projektu Wybieram Teatr.

W roku bieżącym na zaproszenie nieformalnej grupy z Pieszkowa pod nazwą Szydełkowa Reaktywacja tworzyła wraz innymi seniorkami na szydełkach kolorowe, wełniane opaski, którymi przyozdobiono drzewa tworząc: Kordonkowy Szlak. Aktywnie uczestniczy w projekcie „Przestrzeń aktywności obywatelskiej seniorów”, który  realizuje Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” z Legnicy, angażując inne osoby starsze do wspólnego działania.

Jej pasją są robótki ręczne, ogromną satysfakcję sprawia jej tworzenie obrazów za pomocą haftu krzyżykowego, które często są prezentowane są na imprezach gminnych. Inicjuje wiele przedsięwzięć skierowanych do seniorów oraz aktywnie uczestniczy w ich współorganizacji, np.: Senioralia; Senioriada; wycieczki dla seniorów; różne warsztaty; Bal Seniora i inne. Czynnie uczestniczy w akcjach mających na celu rozpoznanie potrzeb seniorów. Inicjuje oraz rozpowszechnia ankiety badające oczekiwania osób starszych zamieszkujących Gminę Lubin.

Szeroko promuje działalność Rady Seniorów w kraju i regionie. Uczestniczy w konferencjach i seminariach jak również różnego rodzaju wizytach, wyjazdach studyjnych, podczas których, się dzieli się doświadczeniami Rady Seniorów Gminy Lubin, jak i zbiera pomysły celem wdrożenia ich na terenie Gminy Lubin. Jest osobą serdeczną, umiejącą współdziałać w różnorakich gremiach, cieszy się sympatią ludzi, z którymi współpracuje.

 

Cecylia Szwedo

Cecylia Szwedo - Wolontariusz Gminy Lubin

Cecylia Szwedo – Wolontariusz Gminy Lubin

Wieloletnia mieszkanka Osieka. Angażuje się w życie swojej miejscowości, od wielu lat działa na rzecz mieszkańców nie tylko Osieka ale całej gminy. W 2017 roku wraz z ówczesnym sołtysem Ryszardem Kirszem zainicjowała powstanie zespołu OSIECZANKI, z którym wspólnie pełnią społeczną funkcję kierownika. Pani Cecylia nawiązuje kontakty z grupami wokalnymi spoza naszej gminy, inicjując udział zespołu Osieczanki w imprezach, spotkaniach, koncertach, przeglądach,  promując gminę Lubin na terenie Dolnego Śląska.

Jest również jednym z filarów amatorskiej grupy kabaretowej, zrzeszającej mieszkańców Osieka. Poprzez swą działalność stara się kultywować tradycje, rozwijać zainteresowania lokalnej społeczności na poziomach plastycznych, muzycznych, kulinarnych. Angażuje się w akcje dotyczące zachowania pamięci narodowej. Uczestniczyła we wspólnej inicjatywie z OKGL stworzenia kotylionów, inspirowanych tradycją. Współtworzyła biesiadę polsko – francuską, zorganizowaną w ramach współpracy z francuską gminą Sathonay – Camp.  Pomagała w tworzeniu scenariusza, który pozwolił na pokazanie różnic i podobieństw kulturowych naszych społeczności.

Ściśle współpracuje z Ośrodkiem Kultury Gminy Lubin, współorganizując cykliczne imprezy (t.j.: Święto Kapusty i Pieroga, Tradycje Bożonarodzeniowe i Wielkanocne, Konkursy Plastyczne i Rękodzielnicze, Przeglądy Amatorskich Grup Kabaretowych UHaHa itp.). Współpracuje z OKGL podczas organizacji imprez dedykowanych seniorom.

Służy radą i pomysłami w pracach Rady Seniorów Gminy Lubin. W ostatnim czasie przy jej wsparciu odbyło się kilka twórczych międzypokoleniowych wydarzeń podnoszących kompetencje mieszkańców gminy, m. in. warsztaty florystyczne dla mieszkańców Gminy Lubin. Podczas ich trwania zaprezentowała scenki kabaretowe, uatrakcyjniające spotkanie.

Jest osobą uczynną i pełną empatii. Chętnie służy pomocą potrzebującym. Była jedną z pierwszych osób, które odpowiedziały na akcję szycia maseczek dla seniorów zainicjowaną przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin w pierwszych tygodniach pandemii. Dzięki szybkiej mobilizacji udało się uszyć ponad 800 maseczek w zaledwie kilka godzin.

Swoje umiejętności organizacyjne i artystyczne bardzo często wykorzystuje aktywizując i integrując lokalną społeczność. Dzięki tym działaniom stworzyła wspólnotę, która działa na rzecz mieszkańców gminy Lubin.

 

Agnieszka Świrska

Agnieszka Świrska - Wolontariusz Gminy Lubin

Agnieszka Świrska – Wolontariusz Gminy Lubin

Nauczycielka z 14- letnim stażem pedagogicznym oraz Koordynator Szkolnego Koła Wolontariatu w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie. Umiejętnie i  wnikliwie  obserwuje to, co ją otacza. Dostrzega  wokół siebie ludzi potrzebujących, samotnych, bezradnych, cierpiących i chorych.

Inicjowała udział szkoły w wielu akcjach i kampaniach charytatywnych m.in.: „Pola nadziei, tutaj rozkwita dobro”, całorocznej akcji „Miś” dla chorych dzieci ze Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy,   w zbiórce ubrań i chemii  dla potrzebujących rodzin ze szkoły, „Listy do gwiazdora”- zorganizowanie paczek świątecznych od sponsorów, paczki świąteczne dla uczniów ze szkoły i inne.

Poza inicjowaniem i koordynowaniem udziału, zajmuje się również przekazywaniem informacji dla rodziców o możliwości uczestniczenia i kwalifikacji na kolonie letnie i zimowe dla dzieci.

Wykorzystuje  wiele pomysłów i słucha ludzi, którzy potrzebują pomocy. Jest organizatorem wielu akcji społecznych takich jak: pieczenie pierników oraz kwestowanie pod kościołem w Niemstowie, wykonywanie dekoracji wielkanocnych, organizowanie Szkolnej paczki SOS – każda klasa otrzymała pudełko z przyborami szkolnymi, Świąteczna zbiórka słodyczy dla dzieci.

Do tej pory zorganizowała trz kiermasze na terenie szkoły  dla niepełnosprawnych dzieci z naszego regionu. Uczestniczy i zachęca również do zbiórki m.in.: kopert i znaczków dla „Ani i Agnieszki”, zbiórki karmy i koców dla koni, nakrętek dla dzieci niedosłyszących z Wrocławia. Była również organizatorem i koordynatorem wyjazdu uczniów do schroniska dla koni i pomocy starszym wolontariuszom.

Zorganizowała akcję p.n. „Szkolny los”, upominek dla każdego dziecka podczas Dnia Rodziny w szkole, „Dzień   Św. Patryka”. Czynnie współpracuje z różnymi organizacjami pożytku publicznego i podmiotami t.j.: Stowarzyszenie „ Nasz Niemstów”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy, Schronisko dla zwierząt w Legnicy, Fundacja „Tara” w Piskorzynie, Wrocławskie hospicjum dla dzieci we Wrocławiu, Dom samotnej matki w Ścinawie, Oddział chirurgii dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu w Legnicy, Stowarzyszenie „Sonorus” we Wrocławiu.

W ubiegłym roku szkolnym koordynowała udział w 2 edycji Ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców” zachęcając w swoim środowisku rodzinnym rodziców do nauki z dziećmi. Zorganizowała również „Charytatywną zbiórkę książek”, której celem było zebranie książek, licytacja, natomiast dochód przeznaczony na wsparcie prospołecznych, proekologicznych i ukierunkowanych na pomoc zwierzakom inicjatyw organizowanych przez Centrum Rozwoju Lokalnego.

Za inicjatywą Pani Agnieszki zapoczątkowano Akcję „Zabierz książkę do domu”, która jest adresowana do wszystkich, którzy lubią czytać i chcą się dzielić książkami z innymi. Jest na co dzień bardzo lubianym i szanowanym przez uczniów nauczycielem religii oraz przyrody. Skromna i uczynna osoba, której praca  na rzecz innych daje ogromną satysfakcję i zadowolenie z dobrze wypełnionego moralnego obowiązku.