I miejsce

Przypominamy zdobywcę I miejsca w konkursie

Nagrodzono autorów najpiękniejszych iluminacji świątecznych w gminie Lubin. Nagrodami były bony pieniężne do jednego z marketów. Właściciele nagrodzonych posesji zbierają kolorowe światełka od lat, więc zapewne przeznacza je na ten cel.  

W okresie świątecznym, czasem bezśnieżnym dekoracje świetlne i aranżacje świąteczne na posesjach, które są  widoczne dla przechodniów zachwycają miejscowych i przejezdnych. Dlatego gmina organizuje od kilku lat konkursy.

Przypomnijmy, że w styczniu komisja konkursowa powołana przez wójta dokonała oględzin iluminacji świątecznych na pięciu zgłoszonych posesjach w czterech miejscowościach gminy Lubin: Miroszowicach, Raszowej Małej, Składowicach i Szklarach Górnych.

Ocenie podlegała dbałość o ład przestrzenny, wkomponowanie w krajobraz wsi ale także pomysłowość oraz zastosowanie nowatorskich rozwiązań.

Dla wszystkich posesji każdy z czterech jurorów dokonał indywidualnej oceny punktowej w zakresach wskazanych  w regulaminie. Łączna suma przyznanych punktów,  uśredniona do jednej wartości wytypowała zwycięzców konkursu. Przypomnijmy, że byli nimi:

I miejsce    –  100 pkt.    posesja Szklary Górne 7 b

II miejsce   –   93,25 pkt.  posesja Miroszowice ul. Słoneczna 21

III miejsce  –   82,50 pkt.  posesja  Szklary Górne 10 A

IV miejsce  –   73,75 pkt.  równorzędnie nagrody: Składowice 15 F, Raszowa Mała 1 B

Nagrodami w konkursie były bony zakupowe, odpowiednio o wartości 500, 400, 300 i 200 złotych. Wręczono je w uroczysty sposób, wraz z okolicznościowymi dyplomami, tuż przed ostatnią nadzwyczajną sesją Rady Gminy Lubin. Gratulacje uczestnikom konkursu składał Bartosz Chojnacki, zastępca wójta gminy Lubin oraz Norbert Grabowski, przewodniczący Rady Gminy Lubin.  Zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy!